Stb. 2015, 55 Verbetertermijnen zeer zwakke scholen

Wet van 21-01-2015, Stb. 2015, 55

Wet tot wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht in verband met het wettelijk regelen van de verbetertermijn voor zeer zwakke instellingen die bestaan uit basisscholen als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs en scholen als bedoeld in de Wet op het voortgezet onderwijs

Voordat er nu gebruik wordt gemaakt van de ‘ultieme sanctie’ bij zeer zwakke scholen, beëindiging van de bekostiging (bijzonder onderwijs) dan wel opheffing van de school (openbaar onderwijs), is er sprake van ernstig of langdurig tekortschietende leerresultaten. Dit is niet in het belang van de zittende en van de toekomstige leerlingen. Kern van deze wet is er voor te zorgen dat scholen zich binnen een redelijke termijn verbeteren. Deze termijn wordt vastgesteld op één jaar. Hiervoor wordt voorgesteld de Wet op het onderwijstoezicht (WOT) te wijzigen. Tevens verduidelijkt de wet dat het aan de minister is om, na een redelijke termijn, te besluiten of de ultieme sanctie moet worden opgelegd. Bij amendement is geregeld dat de verbetertermijn ook van toepassing is op instellingen voor speciaal onderwijs, het voortgezet speciaal onderwijs, het speciaal basisonderwijs en het praktijkonderwijs. Voorts is door aanname van een amendement vastgelegd dat zodra de Inspectie heeft vastgesteld dat sprake is van een zeer zwakke school, het bevoegd gezag de ouders betrekt bij het verbeterproces.


Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 11-03-2015, Stb. 2015, 127

Besluit houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 21 januari 2015 tot wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht in verband met het wettelijk regelen van de verbetertermijn voor zeer zwakke instellingen die bestaan uit basisscholen als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs en scholen als bedoeld in de Wet op het voortgezet onderwijs

—De wet treedt in werking m.i.v. 01-08-2015.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.