Stb. 2013, 450 VenJ zbo’s onder Kaderwet

Wet van 06-11-2013, Stb. 2013, 450

Wet tot aanpassing van enige wetten op het terrein van het Ministerie van VenJ teneinde een aantal zelfstandige bestuursorganen onder de werking van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen te brengen

—Deze wet strekt tot wijziging van een aantal wetten teneinde te regelen dat de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen (hierna: de Kaderwet) van toepassing is op zelfstandige bestuursorganen die ressorteren onder het Ministerie van VenJ en waarvan bij brieven van de Minister van Justitie van 31 januari 2008 en 4 maart 2008 en bij brief van de Minister voor Jeugd en Gezin van 24 januari 2008 (Kamerstukken II 2007/08, 25 268, nrs. 60, 62, 63 en 51) aan beide Kamers is meegedeeld dat deze onder de werking van de Kaderwet zullen worden gebracht. Een aantal van de daarin genoemde bestuursorganen zijn al op andere wijze onder de Kaderwet gebracht. Met deze wet zal dit gebeuren voor:

  1. College bescherming persoonsgegevens;
  2. College van Toezicht collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten;
  3. Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting;
  4. Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen.

Bij nota van wijziging is verder nog de schrapping van de raad van toezicht uit de Wet Centraal orgaan opvang asielzoekers geregeld. Inwerkingtreding op een bij kb te bepalen tijdstip.

 

Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 13-12-2013, Stb. 2013, 564

Besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 6 november 2013 tot aanpassing van enige wetten op het terrein van het Ministerie van Veiligheid en Justitie teneinde een aantal zelfstandige bestuursorganen onder de werking van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen te brengen (Stb. 2013, 450)

—De wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2014, met uitzondering van enkele onderdelen die op 1 juli 2015 in werking treden.

 

Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.