Stb. 2011, 509 Veiligheid lage druk transport

Besluit van 27-10-2011, Stb. 2011, 509 en inwerkingtredingsbesluit Stb. 2011, 510

Besluit tot vaststelling van veiligheidseisen voor het transport van gas door buisleidingen bij een druk lager dan 16 bar (Besluit veiligheid lage druk gastransport)

—Artikel 8a, tweede lid, van de Gaswet bepaalt dat bij algemene maatregel van bestuur regels worden gesteld ten aanzien van de veiligheid en betrouwbaarheid van de netten. Middels dit besluit wordt hier gevolg aan gegeven. Dit besluit stelt veiligheidseisen ten aanzien van het transport van gas bij een druk tot en met 16 bar. In Nederland ligt circa 130.000 kilometer aan gastransportnet waarin gas wordt getransporteerd met een druk van 16 bar of lager. De buisleidingen waarin gas wordt getransporteerd met een druk lager dan 16 bar liggen voornamelijk in dichtbevolkte gebieden. Hierdoor rust op de netbeheerders een grote verantwoordelijkheid om voorvallen, waardoor nadelige gevolgen voor mens en milieu kunnen ontstaan, te voorkomen. In de praktijk is gebleken dat het wenselijk is om netbeheerders te verplichten om veiligheid gestructureerd te managen en het mogelijk te maken om meer gestructureerd toezicht te kunnen houden, omdat dit de veiligheid van het lage druk gastransport bevordert. De netbeheerders hebben op grond van dit besluit een zorgplicht om het transport van gas en het daarmee samenhangende beheer van het gastransportnet op een zodanige manier in te richten dat dit veilig is voor mens en milieu. Aan deze zorgplicht wordt nader invulling gegeven middels een veiligheidsmanagementsysteem.

Inwerkingtreding 1-1-2012.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.