Stb. 2017, 462 Vastleggen kentekengegevens

Wet van 22-11-2017, Stb. 2017, 462

Wet tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling van het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie

—In het Wetboek van Strafvordering wordt een bevoegdheid opgenomen voor het vastleggen en bewaren van de zogenaamde passagegegevens. Dit zijn gegevens betreffende kentekens van passerende voertuigen, waarbij het ook gaat om kentekengegevens van voertuigen die op het moment van de vastlegging, niet noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de politietaak. Kentekens en de daarmee verbonden gegevens van tijd en locatie kunnen dan, ongeacht of er sprake is van een hit, worden vastgelegd en gedurende een periode van vier weken worden bewaard. Indien in deze periode naar voren komt dat het kan bijdragen aan de opsporing van een bepaald misdrijf om een kenteken van een voertuig te vergelijken met de bewaarde kentekens, is dat mogelijk. Ook is het mogelijk te kijken welke voertuigen op een bepaald tijdstip op een bepaalde locatie aanwezig waren. De gegevens mogen ook worden gebruikt voor het aanhouden van voortvluchtige veroordeelden of verdachten.

In de MvT wordt ook  ingegaan op andere toepassingen van ANPR (Automatic Numberplate Recoquition), op grond van de bestaande wettelijke bevoegdheden ten behoeve van de opsporing van strafbare feiten. Toegang tot de kentekengegevens wordt afhankelijk gesteld van een voorafgaand bevel van de officier van justitie. De verstrekking van gegevens aan de inlichtingen- en veiligheidsdiensten wordt met voorts met deze wet voorzien van een expliciete regeling. Ook wordt het mogelijk om, wanneer een buitenlandse justitiële autoriteit een concreet verzoek doet naar in dat verzoek specifiek genoemde kentekengegevens, die kentekengegevens te verstrekken onder dezelfde voorwaarden als gesteld in deze wet.


Inwerkingtreding

Inwerking­tredingsbesluit van 05-12-2018, Stb. 2018 473

Besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van (onder andere) de wet van 22 november 2017 tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling van het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie (Stb. 2017, 462

De wet treedt in werking met ingang van 01-01-2019.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.