Stb. 2010, 699 Van werk naar werk

Besluit van 21-9-2010, Stb. 2010, 699

Besluit houdende regels voor bevorderen eigen verantwoordelijkheid sociale partners voor toeleiding van werk naar werk

—Op dit moment is een beweging gaande in regio's en sectoren, waar samenwerkende partijen proberen ontslagen of met werkloosheid bedreigde werknemers van werk naar werk te helpen. Samenwerkende of grote werkgevers in een regio/sector kunnen op basis van dit besluit een aanvraag met projectplan indienen waarbij zij, in plaats van UWV, de toeleiding naar werk bij een andere werkgever dan wel de toeleiding naar zelfstandig ondernemerschap ter hand nemen voor de met ontslag bedreigde of recent werkloos geworden werknemers. Bij de totstandkoming van deze projectplannen moeten werknemersorganisaties of een vertegenwoordiging van werknemers zijn betrokken. Ter ondersteuning van de uitvoering van deze projecten kan de Minister financiële middelen ter beschikking stellen aan de daartoe geselecteerde projecten.
Voorwaarde voor toekenning van publieke middelen is dat (samenwerkende) partijen voor minimaal 50% van de totale projectkosten aan eigen middelen inzetten als co-financiering. Hierbij kan gedacht worden aan het inzetten van (een deel van) de middelen die de werkgever anders zou reserveren in het kader van een sociaal plan (bijvoorbeeld voor ontslagvergoedingen). Hiermee worden deze middelen in een dergelijk project ingezet voor activering van werknemers en daarmee het verhogen van de arbeidsparticipatie.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.