Stb. 2019, 473 Uitzondering pay­roll­werk­nemers met een beperking

Besluit van 5-12-2019, Stb. 2019, 473

Besluit tot wijziging van het Besluit allocatie arbeids­krachten door inter­mediairs in verband met afwijking van artikel 8a van de Wet allocatie arbeids­krachten door inter­mediairs voor werk­nemers met een beperking

—Dit besluit zorgt ervoor dat voor werk­nemers die werkzaam zijn in een dienst­betrekking in het kader van de Wet sociale werk­voorziening (Wsw), de Participatiewet (nieuw beschut werk), of arbeids­beperkte zijn als bedoeld in artikel 38b van de Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv) of daarmee gelijk zijn gesteld (de doel­groep banen­afspraak), en gedetacheerd worden, bij cao kan worden afgeweken van het pay­roll­regime uit de Wet allocatie arbeids­krachten door inter­mediairs, ook als zij gekwalificeerd worden als pay­roll­werk­nemers in de zin van de Wet allocatie arbeids­krachten door inter­mediairs (Waadi). Alles afwegende meent de regering dat voor deze werk­nemers gebruik moet worden gemaakt van de mogelijk­heid uit artikel 8a, negende en tiende lid, van de Waadi om af te wijken van het pay­roll­regime. Dit heeft tot gevolg dat voor deze werknemers nadere regels gesteld kunnen worden, mede om te bepalen welk arbeids­voorwaarde­lijk regime dan wel van toepassing is. Het besluit treedt gedeeltelijk in werking op 1 januari 2020, het overige op een bij kb te bepalen tijdstip.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.