Stb. 2015, 410 Uitvoeringswet bestrijding geweld tegen vrouwen

Wet van 14-10-2015, Stb. 2015, 410 en inwerkingtredingsbesluit van 02-11-2015, Stb. 2015, 411

Wet tot uitvoering van het op 11 mei 2011 te Istanboel tot stand gekomen Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (Trb. 2012, 233)

—De Nederlandse wetgeving moet op een drietal punten worden aangepast om te kunnen voldoen aan de uit het Verdrag voortvloeiende verplichtingen.

De eerste wijziging betreft een aanvulling van de verjaringsregeling neergelegd in artikel 71 van het Wetboek van Strafrecht teneinde te voldoen aan artikel 58 van het Verdrag. Die bepaling verplicht partijen ertoe de verjaringstermijn voor bepaalde in het Verdrag omschreven strafbare feiten zodanig vorm te geven dat het slachtoffer, indien hij of zij minderjarig was ten tijde van het gepleegde delict, na het bereiken van de meerderjarigheid in de gelegenheid is een procedure in te stellen. Ten aanzien van de meeste in artikel 58 van het Verdrag bedoelde strafbare feiten biedt het Nederlandse Wetboek van Strafrecht die mogelijkheid reeds, echter nog niet ten aanzien van voorbereiding van de huwelijksdwang.

De tweede wijziging betreft de introductie van de strafbaarstelling in verband met de voorbereiding van huwelijksdwang. Bij deze strafbaarstelling gaat het om de gedraging van het lokken van een persoon, ongeacht zijn of haar leeftijd, naar het buitenland of vanuit het buitenland naar Nederland met het oogmerk die persoon te dwingen om een huwelijk aan te gaan. Niet is vereist dat het huwelijk ook daadwerkelijk is voltrokken. Bij amendement is nog de mogelijkheid toegevoegd om voorlopige hechtenis op te leggen als sprake is van voorbereiding van huwelijksdwang.

De derde wijziging betreft een aanvulling van de Uitleveringswet.

Inwerkingtreding m.i.v. 17-11-2015.
 

Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.