Stb. 2016, 304 Uitvoering Wijziging Statuut van Rome (ISH)

Wet van 06-07-2016, Stb. 2016, 304

Wet tot Uitvoering van de op 10 en 11 juni 2010 te Kampala aanvaarde wijzigingen van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof of (Trb. 2011, 73)

Deze wet strekt tot uitvoering van de op 10 en 11 juni 2010 te Kampala aanvaarde wijzigingen van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof. De wijzigingen van het Statuut hebben gevolgen voor de Wet internationale misdrijven (WIM). De onderhavige wet voorziet in wijziging van die wet. De Herzieningsconferentie te Kampala heeft de volgende wijzigingen van het Statuut van het Internationaal Strafhof aangenomen:

  • een uitbreiding van de definitie van oorlogsmisdrijven ingeval van een niet-internationaal gewapend conflict (toevoeging van de volgende handelingen:
    • het gebruik van gif of giftige wapens;
    • het gebruik van verstikkende, giftige of andere gassen en overige soortgelijke vloeistoffen, materialen of apparaten;
    • het gebruik van kogels die in het menselijk lichaam gemakkelijk in omvang toenemen of platter en breder worden);
  • een definitie van het misdrijf agressie en de voorwaarden voor uitoefening van rechtsmacht door het Internationaal Strafhof met betrekking tot dit misdrijf.

De wijzigingen van het Statuut vergen wijziging van de WIM op de volgende punten:

  • een aanvulling van artikel 6 met de drie genoemde handelingen betreffende oorlogsmisdrijven in geval van een niet-internationaal gewapend conflict;
  • een invoeging van een nieuwe artikel betreffende de strafbaarstelling van het misdrijf agressie. Daarnaast voorziet de wet in een wijziging van de rechtsmachtregeling van de WIM.

In het licht van het (grond)wettelijke legaliteitsbeginsel zal de Nederlandse rechter (en hetzelfde geldt voor het openbaar ministerie en opsporingsambtenaren) zich voor de invulling van de delictsbestanddelen (objectieve en subjectieve) en voor het trekken van de grenzen van strafrechtelijke aansprakelijkheid, moeten oriënteren op het internationale recht dienaangaande, zoals onder andere neergelegd in het Statuut van het Internationaal Strafhof en waarbij ook de ‘Elements of Crimes’ van belang zijn.


Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 04-10-2016, Stb. 2016, 358

Besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 6 juli 2016, houdende uitvoering van de op 10 en 11 juni 2010 te Kampala aanvaarde wijzigingen van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (Trb. 2011, 73) (Stb. 2016, 304)

—De wet treedt in werking m.i.v. 01-01-2017, met uitzondering van artikel I, onderdelen A en D


Inwerkingtredingsbesluit van 29-05-2018, Stb. 2018, 163

 Besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I, onderdelen A en D, van de Wet van 6 juli 2016, houdende uitvoering van de op 10 en 11 juni 2010 te Kampala aanvaarde wijzigingen van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (Trb. 2011, 73) (Stb. 2016, 304)

—De onderdelen A en D van artikel I van de wet treden in werking met ingang van 01-08-2018. 


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.