Stb. 2011, 597 Uitbreiding reikwijdte Wet melding collectief ontslag

Wet van 17-11-2011, Stb. 2011, 597

Wet tot wijziging van de Wet melding collectief ontslag in verband met de uitbreiding van de reikwijdte en ter bevordering van de naleving van deze wet

—Op grond van de Wet melding collectief ontslag (WMCO) dient een werkgever bij een voorgenomen ontslag van 20 of meer werknemers (binnen een tijdsbestek van drie maanden) via het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen UWV WERKbedrijf of de kantonrechter, hiervan melding te doen aan de belanghebbende vakbonden en het bevoegd gezag, het UWV WERKbedrijf. Melding hoeft niet plaats te vinden in het geval de werkgever tot beëindiging van arbeidsovereenkomsten wil overgaan door het sluiten van een overeenkomst tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst (beëindiging met wederzijds goedvinden). Het gebruik van deze ontslagroute in geval van ontslag om bedrijfseconomische redenen neemt toe als gevolg van de wijziging van de Werkloosheidswet (WW) waardoor werknemers niet langer verplicht zijn pro forma bezwaar te maken tegen ontslag om hun aanspraak op WW uitkering veilig te stellen.
De wet strekt tot aanpassing van de reikwijdte van de meldingsplicht bij collectief ontslag in de Wmco. Hierdoor geldt de meldingsplicht ook in het geval de werkgever tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst wil overgaan door het sluiten van een overeenkomst tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst (beëindiging met wederzijds goedvinden).
 

Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 19-12-2011, Stb. 2011, 655

De Wet van 17 november 2011 houdende wijziging van de Wet melding collectief ontslag in verband met de uitbreiding van de reikwijdte en ter bevordering van de naleving van deze wet (Stb. 2011, 597) treedt in werking met ingang van 1 maart 2012.
 

Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.