Stb. 2011, 23 Uitbreiding reikwijdte SUA-Verdrag

Rijkswet van 28-10-2010, Stb. 2011, 23

Wet tot goedkeuring van het op 14 oktober 2005 te Londen tot stand gekomen Protocol van 2005 bij het Verdrag tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen gericht tegen de veiligheid van de zeevaart (Trb. 2006, 223) en het op 14 oktober 2005 te Londen tot stand gekomen Protocol van 2005 bij het Protocol tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen gericht tegen de veiligheid van vaste platforms op het continentale plat (Trb. 2006, 224)

—Op 10 maart 1988 zijn te Rome het Verdrag tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen gericht tegen de veiligheid van de zeevaart (Trb. 1989, 17) en het Protocol tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen gericht tegen de veiligheid van vaste platforms op het continentale plat (Trb. 1989, 18) tot stand gekomen. Het Verdrag en het Protocol staan vanwege hun doelstelling ook wel bekend als het zogenaamde ‘SUA-Verdrag’ en het ‘SUA-Protocol’: Suppression of Unlawful Acts against the safety of maritime navigation and fixed platforms. De reikwijdte van het SUA-Verdrag en het Protocol van 1988 was beperkt tot misdrijven tegen de directe veiligheid van schepen op volle zee en vaste platforms op het continentaal plat. Teneinde van deze verdragen tevens volwaardige antiterrorisme-instrumenten te maken, zijn het Verdrag en het Protocol van 1988 uitgebreid met strafbaarstellingen betreffende het gebruik van schepen bij het voorbereiden en plegen van terroristische aanslagen, het per schip helpen van personen bij het vluchten na een terroristische aanslag, het gebruik van een schip als wapen en het onge¬autoriseerd vervoer per schip van massavernietigingswapens en ‘dual use-goederen’. Hiernaast is een procedurele bepaling opgenomen die voor lidstaten als grondslag kan dienen om op volle zee aan boord te gaan van schepen die onder een andere vlag varen en worden verdacht van strafbare feiten zoals neergelegd in het Verdrag en het Protocol. Tot nu toe diende hiervoor in ieder specifiek geval toestemming te worden gezocht en verkregen van de vlaggenstaat. De wijzigingsprotocollen maken het mogelijk dat deze toestemming eventueel vooraf wordt gegeven. Zij beschrijven ook een procedure voor het geven van toestemming in een specifiek geval, die duidelijkheid biedt aan de partijen betrokken bij een eventuele door¬zoeking en zodoende bijdraagt aan een efficiënt ‘boarding regime’.

Beide Protocollen zijn goedgekeurd voor het gehele Koninkrijk.

Inwerkingtreding 9-2-2011.
 

Uitvoering

Wet van 28-10-2010, Stb. 2011, 24

Wet ter uitvoering van het hierboven genoemde Verdrag.

—Er zijn wijzigingen in het Wetboek van Strafrecht en in de Uitleveringswet.

Inwerkingtreding op een bij kb te bepalen tijdstip.
 

Kamerstukken

32 256


32 259

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.