Stb. 2013, 125 Uitbreiding reikwijdte bevoegdheden BIBOB

Wet van 28-3-2013, Stb. 2013, 125

Wet tot wijziging van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur naar aanleiding van de evaluatie van die wet, alsmede uitbreiding van de reikwijdte ervan en wijziging van enige andere wetten (Evaluatie- en uitbreidingswet Bibob)

—Met deze wet wordt beoogd de werkingssfeer van de Wet Bibob te verruimen door het aantal sectoren waarin het Bibob-instrument kan worden toegepast uit te breiden. Vastgoedtransacties waarbij de overheid betrokken is als civiele partij, komen onder de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen openbaar bestuur (Bibob) te vallen. Daarmee wordt voorkomen dat overheden ongewild met malafide partijen in zee gaan. Behalve transacties met onroerend goed zullen ook het exploiteren van speelautomaten, het exploiteren van een headshop het importeren van vuurwerk en het organiseren van lokaal vergunningplichtige vechtsportgala’s onder de reikwijdte van de Bibob worden gebracht. Met de huidige Wet Bibob kunnen overheden (vooral gemeenten) de achtergrond van een bedrijf of persoon onderzoeken voordat een vergunning of een subsidie wordt gegeven of een overheidsopdracht wordt gegund. Als er sprake is van criminele antecedenten of onduidelijke financiële constructies kan de vergunning, de subsidie of de opdracht worden geweigerd. Zo wordt voorkomen dat de overheid ongewild criminaliteit ondersteunt en een vermenging van boven- en onderwereld ontstaat. Bij het onderzoek naar de achtergrond van een bedrijf of persoon kan de gemeente hulp vragen aan het landelijk Bureau Bibob, dat een advies uitbrengt. De Bibob-wetgeving geldt alleen voor bepaalde branches en activiteiten: bij horeca-, bouw-, afval- en transportvergunningen, in de transportbranche, bij woningbouwcorporaties, coffeeshops, bordelen en smart- en growshops. Voor aanbestedingen geldt de Wet Bibob in de branches bouw, milieu en ICT. Na de uitbreiding komen daar het exploiteren van speelautomaten, het importeren van vuurwerk, headshops en vastgoedtransacties met een overheid bij. In de wet zijn een aantal maatregelen opgenomen ter verbetering van de toepassing van de wet:

  • Het voorstel voorziet in een uitgebreidere informatieverstrekking. Gegevens kunnen voortaan worden verstrekt aan RIEC’s, de driehoek, de kwaliteitscommissie, openbaar ministerie en andere bestuursorganen waarmee in regionaal verband wordt samengewerkt.
  • Gemeenten mogen de inhoud van Bibob-adviezen verstrekken aan een bezwaarschriftencommissie.
  • Overtredingen waarvoor een bestuurlijke boete kan worden opgelegd, kunnen worden meegewogen bij een beoordeling op grond van de Wet Bibob.
  • De adviestermijn van het Bureau Bibob wordt verlengd met vier weken.
  • De tipfunctie van het Bureau Bibob aan het openbaar ministerie wordt uitgebreid tot gevallen waarin sprake is van geen of een mindere mate van gevaar.
  • Er wordt een commissie ingericht die de kwaliteit van de adviezen van het Bureau Bibob toetst.

Inwerkingtreding op een bij kb te bepalen tijdstip.
 

Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.