TK 2018/19, 35 258 Uitbreiding oorlogsmisdrijven Internationaal Strafhof

Rijkswet van 13-11-2019, Stb. 2019, 465

Rijkswet houdende goedkeuring van de op 14 december 2017 te New York aanvaarde wijziging van artikel 8 van het Statuut van Rome inzake het Inter­nationaal Strafhof (Trb. 2018, 74 en Trb. 2018, 200)

—Deze rijkswet strekt tot goedkeuring van de op 14 december 2017 aanvaarde wijziging van artikel 8 van het Statuut van Rome inzake het Inter­nationaal Strafhof (het Statuut). Ingevolge artikel 8 heeft het Inter­nationaal Strafhof rechtsmacht ter zake van oorlogsmisdrijven in het bijzonder wanneer deze worden gepleegd als onderdeel van een plan of beleid of als onderdeel van het op grote schaal plegen van dergelijke misdrijven. De nu aanvaarde wijziging heeft betrekking op het tweede lid van artikel 8. De reden voor deze wijziging is het toenemende risico op gebruik van bepaalde wapens in hedendaagse conflictsituaties. Het verbod van de inzet van deze wapens is gebaseerd op internationale instrumenten, zoals verdragen die door een groot aantal Staten geratificeerd zijn. De benoeming van het gebruik van deze wapens als oorlog­smisdrijf in het Statuut beoogt de consistentie van het inter­nationaal juridisch kader te vergroten en dit kader verder te versterken door rechtsmacht te vestigen over deze misdrijven voor het Inter­nationaal Strafhof. De wijziging zorgt er voor dat aan de opsomming in de delen b en e van het tweede lid van artikel 8 handelingen worden toegevoegd die betrekking hebben op:

  • het gebruik van (micro)biologische of toxine wapens;
  • het gebruik van wapens die het menselijk lichaam verwonden door fragmenten die in het lichaam niet door röntgenstraling kunnen worden ontdekt;
  • het gebruik van laserwapens die ontworpen zijn om als voornaamste of bijkomende gevechts­functie blijvende blindheid te veroorzaken.

Er wordt uitvoering gegeven aan het verdrag middels een wijziging van de Wet internationale misdrijven (Wim) (Stb. 2019, 466).

Inwerkingtreding 13 december 2019.


Kamerstukken

R2130

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.