Stb. 2011, 276 Uitbreiding nabestaandenbegrip in schadefonds geweldsmisdrijven

Wet van 6 juni 2011, Stb. 2011, 276

Wet tot aanpassing van de Wet schadefonds geweldsmisdrijven in verband met uitbreiding van de categorieën van personen die recht hebben op een uitkering uit het fonds en verruiming van de gevallen waarin men aanspraak kan maken op een dergelijke uitkering, aanpassing aan de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en enkele andere aanpassingen

—De categorieën van personen die aanspraak kunnen maken op een uitkering uit het schadefonds geweldsmisdrijven (het fonds) worden uitgebreid en de toewijzingscriteria worden verruimd. Daarnaast wordt de verzoekschriftprocedure bij het gerechtshof te ’s-Gravenhage vervangen door de regeling van bezwaar en beroep van de Algemene wet bestuursrecht. Ten slotte voorziet deze wet in een aanpassing van het Wetboek van Strafvordering door regels te geven met betrekking tot bemiddeling tussen slachtoffer en verdachte respectievelijk veroordeelde. De categorie die aanspraak kan maken op een uitkering wordt uitgebreid door verruiming van het begrip nabestaanden. Door bloedverwanten van de overledene in de eerste graad en in de tweede graad in de zijlijn ook onder het begrip nabestaanden te brengen, komen in de toekomst ook ouders van om het leven gebrachte volwassen kinderen, volwassen kinderen van overleden slachtoffers alsmede broers en zussen van overleden slachtoffers in aanmerking voor een uitkering uit het fonds. Verder wordt ten aanzien van de nabestaande niet langer als vereiste gesteld dat deze financieel afhankelijk was van de overledene.
 

Inwerkingtreding

Besluit van 27-10-2011, Stb. 2011, 501

—De wet van 6 juni 2011 tot aanpassing van de Wet schadefonds geweldsmisdrijven in verband met uitbreiding van de categorieën van personen die recht hebben op een uitkering uit het fonds en verruiming van de gevallen waarin men aanspraak kan maken op een dergelijke uitkering, aanpassing aan de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en enkele andere aanpassingen (Stb. 2011, 276) treedt in werking met ingang van 1 januari 2012.
 

Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.