Stb. 2014, 152 Uitbreiding maatregelen grootstedelijke problematiek

Wet van 09-04-2014, Stb. 2014, 152 en inwerkingtredingsbesluit van 09-04-2014, Stb. 2014, 153

Wet tot wijziging van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek en de Huisvestingswet naar aanleiding van de evaluatie van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wet uitbreiding Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek)

—Deze wet wijzigt de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (hierna: Wbmgp) omdat het huidige wettelijke kader in sommige situaties in onvoldoende mate voldoet. Met deze wet wordt onder meer een verlenging van de werkingsduur van de gebiedsaanwijzing voor de huisvestingsvergunning op grond van de Wbmgp mogelijk gemaakt voor ten hoogste vier maal met telkens een periode van vier jaar. Bij iedere verlenging wordt getoetst of deze verlenging nog steeds noodzakelijk en proportioneel is voor de aanpak van de problematiek en of er elders in de regio voldoende mogelijkheden zijn voor woningzoekenden die zich niet kunnen huisvesten in de aangewezen wijken. Daarnaast wordt de mogelijkheid geïntroduceerd voor de gemeenteraad om voor de in de huisvestingsverordening aangewezen woningen, die gelegen zijn in aangewezen wijken een verbod tot woningvorming zonder vergunning in te stellen. Met deze wijziging van de Huisvestingswet wordt het voor alle gemeenten die dat noodzakelijk achten mogelijk gemaakt om ongewenste woningvorming tegen te gaan. Ook wordt de mogelijkheid tijdelijk onroerendezaakbelastingen te verlagen in zogenaamde ‘kansenzones’ om de vestiging van kleine ondernemers te bevorderen of deze voor de buurt te behouden, vereenvoudigd inzetbaar gemaakt.

Inwerkingtreding 15-04-2014.


Kamerstukken 

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.