Stb. 2016, 447 Transparantieverslag collectief beheer

Besluit van 23-11-2016, Stb. 2016, 447

Besluit ter uitvoering van de bijlage van Richtlijn 2014/26/EU van 26 februari 2014 betreffende het collectieve beheer van auteursrechten en naburige rechten en de multiterritoriale licentieverlening van rechten inzake muziekwerken voor het online gebruik ervan op de interne markt (PbEU 2014, L 84, 72) (Besluit transparantieverslag richtlijn collectief beheer)

—De richtlijn is geïmplementeerd door middel van een wijziging van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties voor auteurs- en naburige rechten (Stb. 2016, 435). In artikel 2q, eerste lid, van deze wet is, in navolging van artikel 22 van de richtlijn, de verplichting opgenomen voor collectieve beheersorganisaties om een jaarlijks transparantieverslag op te stellen. Daarop ziet de bijlage van de richtlijn die met dit besluit wordt geïmplementeerd. Het jaarlijkse transparantieverslag heeft tot doel de verslaglegging van de verschillende collectieve beheersorganisaties binnen de Europese Unie vergelijkbaar te maken doordat het verslag soortgelijke en gecontroleerde financiële informatie bevat. Dit zorgt ervoor dat rechthebbenden de prestaties van collectieve beheersorganisaties kunnen vergelijken en daarop kunnen toezien. Rechthebbenden kunnen ook op basis daarvan een geïnformeerde keuze maken bij welke collectieve beheersorganisatie zij hun repertoire onderbrengen.

Inwerkingtreding m.i.v. 01-01-2017.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.