Stb. 2010, 140 Transactie naar Strafbeschikking

Besluit van 29-3-2010, Stb. 2010, 140

Besluit tot wijziging van het Besluit OM-afdoening en het Transactiebesluit 1994 in verband met de gefaseerde invoering van de strafbeschikkingsbevoegdheid voor opsporingsambtenaren

—De Wet OM-afdoening (Stb. 2006, 330), die met ingang van 1 februari 2008 gedeeltelijk in werking is getreden, vormt de politietransactie om tot een politiestrafbeschikking. Bij een transactie moet de officier van justitie tot dagvaarding overgaan indien de verdachte niet aan de transactievoorwaarde voldoet. Zaken waarin een strafbeschikking wordt uitgevaardigd waartegen geen verzet wordt gedaan, komen in beginsel echter niet meer voor de strafrechter aangezien de strafbeschikking dan ten uitvoer kan worden gelegd. Politie, opsporingsambtenaren (Koninklijke Marechaussee) of buitengewoon opsporingsambtenaren, zoals handhavers in diensten van de gemeente, boswachters, treinconducteurs en controleurs van busmaatschappijen kunnen de strafbeschikking opleggen.
De strafbeschikking wordt stapsgewijs ingevoerd. In een gefaseerde invoering van de strafbeschikking voor opsporingsambtenaren was bij het opstellen van het Besluit OM-afdoening in 2007 nog niet voorzien. Dit besluit regelt dat de strafbeschikkingsbevoegdheid voor opsporingsambtenaren gefaseerd kan worden ingevoerd. Eerst zijn de arrondissementen Almelo, Zwolle, Utrecht en Lelystad aan de beurt. De rest van Nederland volgt in de loop van het jaar.
Voor de rechtszekerheid van de burger is van groot belang dat helderheid wordt geboden over de vraag welke afdoeningsmodaliteit in welke gevallen aan de orde is. Deze duidelijkheid wordt geboden door een Aanwijzing van het College van procureurs-generaal. De bijna duizend overtredingen waar nu een politietransactie voor wordt uitgeschreven, veranderen niet. Het gaat dan bijvoorbeeld om verkeerd stallen van een fiets, zonder geldige akte vissen, roken op stations of in het openbaar vervoer, verkeerd aanbieden van huisafval, verstoring van de nachtrust door rumoer of burengerucht en het beschadigen van bomen of planten in parken en bossen. Als burgers hiervoor worden staande gehouden krijgen zij - net zoals nu gebeurt - op straat een bon uitgereikt. Maar hun beklag moeten zij straks doen bij de officier van justitie.

Inwerkingtreding 1 april 2010.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.