Stb. 2014, 179 Toezichtgegevens DNB/AFM en Algemene Rekenkamer

Wet van 14-05-2014, Stb. 2014, 179

Wet tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met het verstrekken van vertrouwelijke gegevens of inlichtingen door de Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten aan de Algemene Rekenkamer

—Met deze wetswijziging wordt het mogelijk gemaakt dat de toezichthouders de Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) vertrouwelijke gegevens of inlichtingen verstrekken aan de Algemene Rekenkamer. Het gaat daarbij om gegevens die zijn verkregen bij de uitvoering van hun taak op grond van de Wft en die naar het oordeel van de Algemene Rekenkamer noodzakelijk zijn voor de uitoefening van haar wettelijke taak. De Algemene Rekenkamer doet doelmatigheidsonderzoek naar het financieel toezicht door DNB en AFM. Onderzocht wordt onder meer of het systeem van toezicht werkt. De uitvoering van die taak wordt nu nog bemoeilijkt door het feit dat de toezichthouders op basis van de geheimhoudingsbepalingen in de Wft geen toezichtvertrouwelijke informatie mogen verstrekken aan de Algemene Rekenkamer.
De opgevraagde informatie mag door de Algemene Rekenkamer alleen gebruikt worden voor het genoemde doelmatigheidsonderzoek en niet voor onderzoek naar het toezicht in individuele gevallen. Informatie die zo wordt verkregen, mag niet verder verspreid of openbaargemaakt worden. Dit geldt ook voor de Eerste of Tweede Kamer wanneer die erom vragen, behalve wanneer de informatie niet herleidbaar is. Ook moet de Algemene Rekenkamer per geval bekijken of het noodzakelijk is of de gegevens nodig zijn voor het doelmatigheidsonderzoek.

Inwerkingtreding 27-05-2014.
 

Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.