Stb. 2019, 374 Toezicht veiligheid luchtvaartuigen

Wet van 02-10-2019, Stb. 2019, 374

Wet houdende wijziging van de Wet luchtvaart ter implementatie van artikel 83bis van het op 7 december 1944 te Chicago tot stand gekomen Verdrag inzake de internationale burger­luchtvaart (Trb. 1973, 109)

—Deze wet dient ter (nadere) uitvoering van artikel 83bis van het Verdrag van Chicago. Artikel 83bis biedt verdrags­staten bij het Verdrag van Chicago een grondslag voor het overdragen van bevoegdheden tot het uitoefenen van toezicht op de veiligheid van luchtvaartuigen en hun bemanning. Op grond van het Verdrag van Chicago houden de verdragsstaten registers bij van uit hun landen afkomstige lucht­vaartuigen. De verdrags­staten zijn daarbij als zogenaamde staat van registratie verantwoordelijk voor het toezicht op de veiligheid van die luchtvaartuigen. Het komt echter vaak voor dat in een bepaald land geregistreerde lucht­vaartuigen in het kader van langlopende lease­contracten, dan wel frequent optredende lease­verbanden worden geëxploiteerd door een exploitant die zijn bedrijf buiten de staat van registratie heeft gevestigd. Hierdoor kan het toezicht op de lucht­waardigheid en de vlucht­uitvoering bemoeilijkt worden. Artikel 83bis biedt de staat van registratie de mogelijkheid dit probleem het hoofd te bieden door de toezicht­bevoegd­heden en verantwoordelijk­heden over te dragen aan de staat waar het verhuurd luchtvaartuig daadwerkelijk geëxploiteerd wordt. Het gaat dan om de staat van exploitatie. Met deze wet worden in de Wet luchtvaart voorzieningen opgenomen om de overdracht van bevoegd­heden en verantwoordelijkheden op het gebied van luchtvaart­veiligheid zowel door als aan Nederland mogelijk te maken.


Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 13-11-2019, Stb. 2019, 431

Besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 2 oktober 2019 tot wijziging van de Wet luchtvaart ter implementatie van artikel 83bis van het op 7 december 1944 te Chicago tot stand gekomen Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart (Trb. 1973, 109) (Stb. 2019, 374)

De wet treedt in werking met ingang van 27-11-2019.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.