Stb. 2013, 466 Toezicht postmarkt

Wet van 25-11-2013, Stb. 2013, 466 en inwerkingtredingsbesluit van 25-11-2013, Stb. 2013, 467 

Wet tot wijziging van de Postwet 2009 ter invoering van ex ante-toezicht op een postvervoerbedrijf met aanmerkelijke marktmacht

—Sinds de volledige liberalisering van de postmarkt in Nederland hebben zich veel ontwikkelingen voorgedaan, die directe gevolgen hebben voor de werking van de markt en de betaalbaarheid van de Universele Postdienst (UPD). Bij de liberalisering is aangegeven dat in de gaten zal worden gehouden of ontwikkelingen op de postmarkt mogelijk aanleiding geven tot wijzigingen in het toezicht of de UPD.

De diverse marktontwikkelingen geven naar het oordeel van het kabinet nu aanleiding voor wijzigingen in de regelgeving voor de Nederlandse postmarkt. De afname in het aantal spelers op de postmarkt en de toenemende volumedalingen creëren, gelet op de bijzondere structuurkenmerken van de postmarkt, een risico op grote en onomkeerbare gevolgen voor de mededinging. Met deze wet wordt daarom ingezet op een aanscherping van het handhavingsinstrumentarium voor het toezicht op de postmarkt. De wet introduceert de bevoegdheid om op ex ante-basis specifieke verplichtingen op te leggen aan een postvervoerbedrijf dat beschikt over aanmerkelijke marktmacht, opdat mededingingsproblemen zoveel mogelijk kunnen worden voorkomen. Ook regelt de wet de vermindering van het aantal verplichte bezorgdagen binnen de universele postdienst van zes naar vijf. Bij amendement is daaraan toegevoegd dat het ophalen van de post (ook) slechts vijf dagen per week wordt verplicht.


Inwerkingtreding

Inwerkingtreding met ingang van 1 januari 2014, met uitzondering van artikel I, onderdeel B, en onderdeel E, wat betreft het vervallen van artikel 9.


Inwerkingtredingsbesluit van 03-07-2017, Stb. 2017, 301

Besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I, onderdeel B, en onderdeel E, wat betreft het vervallen van artikel 9, van de wet van 25 november 2013 tot wijziging van de Postwet 2009 ter invoering van ex ante toezicht op een postvervoerbedrijf met aanmerkelijke marktmacht (Stb. 2013, 466)

—Artikel I, onderdeel B, en onderdeel E, wat betreft het vervallen van artikel 9, van de wet treedt in werking met ingang van 01-08-2017. Het ex ante toezicht op basis van artikel 13a en verder van de Postwet 2009 (Wet van 25-11-2013, Stb. 2013, 466) vervangt daarmee het toezichtregime van artikel 9.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.