Stb. 2015, 341 Toezicht Metrologie- en Waarborgwet

Wet van 23-09-2015, Stb. 2015, 341

Wet tot wijziging van de Metrologiewet en de Waarborgwet 1986 houdende aanpassingen in het toezicht

—Deze wet brengt wijzigingen aan in de regels van het toezicht op de naleving van de Metrologiewet en de Waarborgwet 1986, met name met betrekking tot de positionering van het toezicht, het doorberekenen van de kosten daarvan en de mogelijkheid van periodieke herkeuring. Op grond van de Metrologiewet worden regels gesteld voor meetinstrumenten onder meer betreffende de eisen waaraan deze moeten voldoen, en de conformiteitsbeoordelingen van deze instrumenten. De eisen volgen voornamelijk uit Europese richtlijnen inzake meetinstrumenten. Op grond van de Waarborgwet 1986 worden regels gesteld over de gehalten van platina, gouden en zilveren werken, de verplichting tot waarborgen en keurmerken. Verispect BV is door de Minister van EZ aangewezen als rechtspersoon op grond van de Metrologiewet en de Waarborgwet 1986. Deze wet brengt het toezicht op de naleving echter terug in publieke handen met het oog op het kabinetsbeleid dat erop gericht is om publieke taken van de centrale overheid zoveel mogelijk onder volledige ministeriële verantwoordelijkheid te laten uitvoeren.

Inwerkingtreding op een bij kb te bepalen tijdstip.


Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 07-12-2015, Stb. 2015, 494

Besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 8 juli 2015 tot wijziging van de Metrologiewet (implementatie richtlijnen) en van de Wet van 23 september 2015 tot wijziging van de Metrologiewet en de Waarborgwet 1986 houdende aanpassingen in het toezicht

—De wet van 8 juli 2015 treedt in werking m.i.v. 20-04-2016.

Artikel I, onderdeel A, van de wet van 23 september 2015 treedt in werking m.i.v. 20-04-2016. Artikel I, onderdelen B tot en met G, artikel II en artikel III van deze wet treden in werking m.i.v. 1 januari 2016.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.