Stb. 2010, 279 Toewijzing van een extra zetel voor Nederland in het EP

Wet van 24-6-2010, Stb. 2010, 279

Wet tot regeling van de toewijzing van een extra zetel voor Nederland in het Europees Parlement

—Deze wet regelt de toewijzing van de 26e Nederlandse zetel in het Europese Parlement. Bij de verkiezing van de leden van het Europees Parlement op 4 juni 2009 heeft Nederland op basis van het EG-verdrag 25 zetels in het Europees Parlement gekregen. Met inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon krijgt Nederland er met ingang van de eerstvolgende verkiezingen één zetel bij. De Europese Raad heeft besloten dat lidstaten deze extra zetel al in de zittingsperiode 2009-2014, dus al voor de eerstvolgende verkiezing, mogen invullen.
Voor deze toewijzing van een extra Nederlandse zetel in het Europese Parlement heeft de regering niet gekozen voor een wijziging van de Kieswet, maar voor de indiening dit wetsvoorstel, dat na de huidige zittingsperiode van het Europees Parlement komt te vervallen. De extra zetel wordt als restzetel aangemerkt. Dit conform het advies van de Kiesraad hierover. Deze restzetel gaat naar de partij die daarvoor op grond van de verkiezingsuitslag als eerstvolgende in aanmerking komt. Dit betekent dat deze restzetel naar de Partij voor de Vrijheid (PVV) gaat die daarmee een 5e zetel krijgt.

Inwerkingtreding op een bij kb te bepalen tijdstip. De wet vervalt op 1 september 2014.
 

Inwerkingtreding 

Inwerkingtredingsbesluit van 1-12-2011, Stb. 2011, 578

Besluit houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 24 juni 2010, houdende regeling van de toewijzing van een extra zetel voor Nederland in het Europees Parlement

—De wet die de toewijzing van de 26e Nederlandse zetel in het Europees Parlement regelt trad op 7 december 2011 in werking. Het lidmaatschap van het op grond van deze wet benoemde lid van het Europees Parlement vangt aan met ingang van een door het Europees Parlement te bepalen datum.

De wet van 24 juni 2010, houdende regeling van de toewijzing van een extra zetel voor Nederland in het Europees Parlement (Stb. 2010, 279), met uitzondering van artikel 4, treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.
 

Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.