Stb. 2010, 796 Toerismebepaling in Winkeltijdenwet

Wet van 25-11-2010, Stb. 2010, 796 en 825

Wet tot wijziging van de Winkeltijdenwet met het oog op inkadering van de bevoegdheid om vrijstelling te verlenen of een ontheffingsbevoegdheid toe te kennen in verband met de toeristische aantrekkingskracht van een gemeente

—Met de wijziging van de Winkeltijdenwet wordt uitvoering gegeven aan het voornemen in het Coalitieakkoord van het vorige kabinet om ‘oneigenlijk’ gebruik van de toerismebepaling uit de Winkeltijdenwet ter verruiming van het aantal koopzondagen tegen te gaan. De Winkeltijdenwet regelt de tijden waarop winkels in ieder geval open mogen zijn en kent daarnaast bevoegdheden toe aan gemeentelijke organen om deze tijden te verruimen. Zo heeft de gemeenteraad op grond van de Winkeltijdenwet de bevoegdheid om ten behoeve van op de gemeente gericht toerisme vrijstelling te verlenen van het verbod om winkels op zondag en een aantal algemeen erkende feestdagen open te stellen dan wel aan burgemeester en wethouders de bevoegdheid toe te kennen om op aanvraag ontheffing te verlenen van dat verbod. Deze bevoegdheden zijn opgenomen in de ‘toerismebepaling’. Het aantal gemeenten dat deze bepaling benut, neemt toe en de indruk bestaat dat gemeenten haar steeds ruimer uitleggen. Wanneer winkels vaker open zijn op zondag kan dat volgens de toelichting ten koste gaan van de zondagsrust, de leefbaarheid, de veiligheid en de openbare orde in de omgeving van de winkel. Gemeenten moeten op basis van de nieuwe wet duidelijker dan voorheen aangeven waarom zij, op basis van de toerismebepaling, winkeliers toestemming geven meer dan 12 koopzondagen per jaar open te zijn. Met de nieuwe wet krijgen gemeenten meer houvast bij de beslissing of, en zo ja op welke wijze ze gebruik wensen te maken van de toerismebepaling. Op grond van de toerismebepaling moet er sprake zijn van substantieel en autonoom toerisme in de gemeente. Daarnaast zullen gemeenten voortaan de belangen als werkgelegenheid, economische bedrijvigheid, leefbaarheid, zondagsrust, winkeliers met weinig personeel en het winkelpersoneel in hun afweging moeten betrekken. Gemeenten moeten het besluit goed onderbouwen, inwoners en ondernemers die menen dat hun gemeente niet zorgvuldig is geweest, kunnen daartegen bezwaar maken.

Inwerkingtreding op 1 januari 2011.
 

Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.