Stb. 2017, 473 Toegang Belastingdienst tot antiwitwasinlichtingen

Wet van 04-12-2017, Stb. 2017, 473 

Wet tot wijziging van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2016/2258 van de Raad van 6 december 2016 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft toegang tot antiwitwasinlichtingen door belasting­autoriteiten (PbEU 2016, L 342) (Wet implementatie EU-richtlijn toegang belastingautoriteiten tot antiwitwasinlichtingen)

— Richtlijn (EU) 2016/2258 wijzigt Richtlijn 2011/16/EU en introduceert een bepaling op grond waarvan belasting­autoriteiten met het oog op de ten­uitvoer­legging en handhaving van de wetgeving van de EU-lidstaten ter uitvoering van Richtlijn 2011/16/EU en teneinde te waarborgen dat de administratieve samenwerking waarin zij voorziet, functioneert, toegang moeten hebben tot de in de vierde anti­witwas­richtlijn bedoelde mechanismen, procedures, documenten en (overige) inlichtingen (anti­witwas­inlichtingen). Deze wet implementeert de betreffende bepaling van Richtlijn (EU) 2016/2258 in de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen (WIB). Hierdoor wordt bewerkstelligd dat de Belastingdienst (desgevraagd) voor met name de controle van de aangeleverde CRS-gegevens volledige toegang krijgt tot de antiwitwasinlichtingen. Ingevolge Richtlijn 2014/107/EU worden op automatische basis financiële­rekening­gegevens tussen de EU-lidstaten uitgewisseld volgens de zogenoemde Common Reporting Standard (CRS). Op basis van de CRS worden inlichtingen betreffende houders van financiële rekeningen verstrekt aan de lidstaat waarvan de rekeninghouder ingezetene is.

Inwerkingtreding met ingang van 01-01-2018.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.