Stb. 2016, 386 Toegang basisbetaalrekening

Wet van 05-10-2016, Stb. 2016, 386

Wet tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht ter implementatie van Richtlijn nr. 2014/92/EU van 23 juli 2014 betreffende de vergelijkbaarheid van de in verband met betaalrekeningen aangerekende vergoedingen, het overstappen naar een andere betaalrekening en de toegang tot betaalrekeningen met basisfuncties (PbEU 2014, L 257) (Implementatiewet toegang basisbetaalrekening)

—De Richtlijn betaalrekeningen die met deze wet wordt geïmplementeerd kent drie doelstellingen:

  1. de vergelijkbaarheid van tarieven met betrekking tot betaaldiensten voor consumenten verbeteren;
  2. het voor consumenten gemakkelijker maken om over te stappen naar een andere bank;
  3. de toegankelijkheid tot betaaldiensten voor consumenten verbeteren.

Wat dat laatste betreft, hoopt de Europese Commissie door het recht op toegang tot een basisbetaalrekening wettelijk te verankeren, binnen Europa te verzekeren dat iedere consument die een betaalrekening wenst te openen daar ook echt toe in staat is. In Nederland is dat feitelijk al zo, maar de regelingen voldoen niet geheel aan de richtlijnvereisten. Het recht op een basisbetaalrekening wordt nu wettelijk verankerd in het Deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen van de Wet financieel toezicht. De Autoriteit Financiële Markten is in Nederland belast met het toezicht op en de handhaving van de naleving van de verplichtingen die deze wet met zich mee brengt.


Inwerkingtreding

Besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Implementatiewet toegang basisbetaalrekening (Stb. 2016, 386)

—Inwerkingtreding m.i.v. 11-11-2016.

Inwerkingtredingsbesluit van 27-10-2016, Stb. 2016, 423


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.