Stb. 2019, 430 Tijdelijke verlenging rijbewijzen

Besluit van 13-11-2019, Stb. 2019, 430

Besluit tot wijziging van het Reglement rijbewijzen in verband met de tijdelijke verlenging van de geldigheidsduur van het rijbewijs in bepaalde gevallen (Tijdelijk besluit verlenging geldig­heids­duur rijbewijs in bepaalde gevallen)

—Dit (tijdelijk) besluit wijzigt het Reglement rijbewijzen (Rr) en heeft tot doel de geldigheidsduur van rijbewijzen van bepaalde rijbewijs­houders die met het oog op verlenging van hun rijbewijs een eigen verklaring (EV, ook wel gezond­heids­verklaring genoemd) hebben ingediend, te verlengen. De voorwaarden voor de verlenging zijn in dit besluit bepaald en het Centraal Bureau Rijvaardig­heids­bewijzen (CBR) bekijkt per individueel geval waarbij een EV is of wordt ingediend of de betrokken rijbewijs­houder daarvoor in aanmerking komt. De verlenging wordt met een codering geregistreerd in het rijbewijzen­register, dat wordt beheerd door de Dienst Weg­verkeer (RDW). De verlenging geldt voor maximaal één jaar na het einde van de geldig­heids­duur van het rijbewijs. Die periode is korter als het CBR binnen die periode heeft besloten tot registratie van een verklaring van geschiktheid (VvG) of als het CBR besluit geen VvG te registreren. In het eerste geval eindigt de verlenging 28 dagen na het bedoelde besluit, om de betrokkene de tijd te geven om een nieuw rijbewijs aan te vragen. De administratieve verlenging eindigt ook als daartoe aanleiding is vanwege een mededeling van twijfels over de geschikt­heid van de rijbewijshouder of vanwege een vordering of ongeldig­verklaring. De genoemde besluiten dienen voor de bepaling van het einde van de verlenging aan de betrokkene te zijn bekendgemaakt en de in het rijbewijzen­register opgenomen codering moet in navolging daarvan zijn vervallen.

Inwerkingtreding met ingang van 01-12-2019.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.