Stb. 2013, 538 Tijdelijke bankenheffing

Wet van 04-12-2013, Stb. 2013, 538 en inwerkingtredingsbesluit van 09-12-2013, Stb. 2013, 539

Wet inzake invoering van een tijdelijke heffing voor de bankensector (Tijdelijke wet resolutieheffing 2014)

—Deze wet introduceert een nieuwe, tijdelijke heffing over de op grond van het Nederlandse depositogarantiestelsel gegarandeerde deposito’s die op 1 februari 2013 bij de banken werden aangehouden. Deze heffing is aangekondigd in de brief van de Minister van Financiën van 1 februari 2013 en onderdeel van het totale financieringspakket ten behoeve van de nationalisatie van SNS REAAL. De heffing is een eenmalige oplossing voor het unieke geval van SNS REAAL, nu de momenteel in onderhandeling zijnde herstel- en resolutierichtlijn nog niet kan worden toegepast. In deze richtlijn is ook een voorziening opgenomen die in de nabije toekomst voorziet in een Europees systeem voor de financiering van de afwikkeling van financiële instellingen. De middelen zullen worden opgebouwd door middel van heffingen bij banken, die het fonds dat hiervoor bestemd is, zullen vullen.
Met deze wet zal er een bijdrage worden gevraagd van de bancaire sector in de vorm van een eenmalige resolutieheffing ter hoogte van € 1 miljard. De opbrengst vloeit in de algemene middelen en de heffing wordt uitgevoerd door de Belastingdienst.

De artikelen 1 tot en met 11 treden in werking met ingang van 1 januari 2014. Artikel 11 werkt terug tot en met 1 februari 2013. Artikel 12 treedt in werking op een bij kb te bepalen tijdstip.


Vervallenverklaring/Inwerkingtreding

Besluit van 12-11-2014, Stb. 2014, 436

Besluit tot vaststelling van het tijdstip van het vervallen van de artikelen 1 tot en met 10 van de Tijdelijke wet resolutieheffing 2014 (Stb. 2013, 538) en de inwerkingtreding van artikel 12 van die wet

— Dit besluit regelt het vervallen van de artikelen die zien op de heffing van de resolutieheffing 2014 (i.e. het gehele inhoudelijke deel van de wet) met ingang van 01-01-2015, aangezien deze heffing inmiddels volledig is afgerond.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.