Stb. 2019, 475 Themaverwerking politie­gegevens ambtelijke omkoping en mensen­handel

Besluit van 28-11-2019, Stb. 2019, 475

Besluit houdende wijziging van het Besluit politie­gegevens in verband met de themaverwerking ter bestrijding van ambtelijke omkoping en tot wijziging van het Besluit politie­gegevens bijzondere opsporings­diensten in verband met de thema­verwerking ter bestrijding van mensenhandel

—Dit besluit voorziet in wijziging van het Besluit politie­gegevens (Bpg) en het Besluit politie­gegevens bijzondere opsporings­diensten (BpgBod). De wijziging van deze besluiten voorziet in de mogelijkheid van de zogenoemde thema­verwerking met betrekking tot het misdrijf ambtelijke omkoping en het misdrijf arbeids­uitbuiting als vorm van mensen­handel en mensen­smokkel. Het gaat hierbij om thema­verwerking door opsporings­ambtenaren werkzaam bij respectievelijk de rijks­recherche en de Inspectie SZW. De Wet politie­gegevens (Wpg) bevat een basis voor het verwerken van gegevens over de betrokkenheid van personen bij handelingen die kunnen wijzen op het beramen of plegen van bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen categorieën van misdrijven die door hun omvang of ernst of hun samenhang met andere misdrijven een ernstig gevaar voor de rechtsorde opleveren. Dit betreft de zogenoemde thema­verwerking, waarbij de politie alle gegevens die zij uit hoofde van de politietaak verkrijgt en die hiervoor van betekenis zijn verzamelt, analyseert en blijft verwerken om inzicht te kunnen verkrijgen in de betrokkenheid van personen bij handelingen die kunnen wijzen op het beramen of plegen van bepaald aangewezen categorieën van misdrijven die een ernstig gevaar op de rechtsorde opleveren. Het onderhavige besluit maakt thema­verwerking mogelijk met betrekking tot het misdrijf omkoping van ambtenaren. Deze thema­verwerking beoogt een permanente informatie­positie te realiseren ter bestrijding van ambtelijke omkoping, in het bijzonder in het geval er sprake is van georganiseerde en onder­mijnende criminaliteit. Bij de tot­stand­koming van het Bpg zijn de misdrijven mensen­handel en mensen­smokkel al aangemerkt als mis­drijven waarvoor thema­verwerking door de politie mogelijk is. Mensen­handel in de vorm van arbeid­suitbuiting betreft een misdrijf dat ook een ernstig gevaar voor de rechts­orde oplevert. Het onder­havige besluit maakt ook thema­verwerking voor dit misdrijf mogelijk.

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2020.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.