Stb. 2016, 35 Tenuitvoerlegging tuchtrechtspraak advocatuur

Besluit van 12-01-2016, Stb. 2016, 35

Besluit houdende regeling van enkele onderwerpen met betrekking tot de tenuitvoerlegging van beslissingen van de tuchtrechter voor de advocatuur (Besluit tenuitvoerlegging tuchtrechtspraak advocatuur)

—Dit besluit bevat enige regelingen over de tenuitvoerlegging van bepaalde beslissingen die zien op tuchtrechtelijk veroordeelde advocaten. Allereerst wordt erin voorzien dat de beslissing waarbij aan een advocaat de tuchtrechtelijke maatregel van de geldboete wordt opgelegd – en die op grond van artikel 48ab, eerste lid, van de Advocatenwet een executoriale titel oplevert – door of vanwege de Minister van Veiligheid en Justitie ten uitvoer wordt gelegd. Voorts wordt erin voorzien dat een door de tuchtrechter aan een advocaat opgelegde kostenveroordeling een executoriale titel oplevert. De artikelen 48, zesde lid, en 48ab, tweede lid, van de Advocatenwet bieden de grondslag voor dit besluit.

Inwerkingtreding m.i.v. 01-02-2016.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.