Stb. 2015, 542 Tegemoetkomingen loondomein

Wet van 23-12-2015, Stb. 2015, 542

Wet houdende tegemoetkomingen in de loonkosten van specifieke groepen (Wet tegemoetkomingen loondomein)

—Deze wet voorziet in een uniforme infrastructuur met heldere randvoorwaarden – gebruik van reeds voor andere doeleinden bij de overheid bekende gegevens en een duidelijke taakverdeling tussen uitvoerende organisaties – waarbinnen tegemoetkomingen aan werkgevers kunnen worden verstrekt. De regeling vormt de bestaande premiekortingen voor oudere uitkeringsgerechtigden en mensen met een arbeidsbeperking om tot loonkostenvoordelen (LKV’s): een tegemoetkoming aan werkgevers voor het in dienst nemen van deze werknemers. Bovendien regelt de wet, gelet op de eerder genoemde wens van het kabinet om de lasten op arbeid aan de onderkant van de arbeidsmarkt gericht te verlagen, de introductie van het lage-inkomensvoordeel (LIV): een loonkostenvoordeel voor werkgevers die werknemers met een relatief laag loon in dienst hebben. Deze specifieke vorm van een tegemoetkoming is aangekondigd in de brief van de Staatssecretaris van Financiën van 24 juni 2015 (Kamerstukken II 2014/15, 32 140, nr. 14).


Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 23-08-2016, Stb. 2016, 307 

Besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van een deel van de artikelen van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Stb. 2015, 542)

—De wet treedt in werking m.i.v. 01-01-2017, m.u.v. de artikelen 2.1 tot en met 2.17, 4.7, eerste, derde lid, vierde en vijfde lid, tweede zin, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2 en 6.3.


Inwerkingtredingsbesluit van 14-06-2017, Stb. 2017, 272

Besluit houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de artikelen inzake loonkostenvoordelen in de Wet tegemoetkomingen loondomein (Stb. 2015, 542)

—De artikelen 2.1 tot en met 2.17, 4.7, eerste, derde, vierde en vijfde lid, tweede zin, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2 en 6.3 van de wet treden in werking met ingang van 01-01-2018. Dit zijn de bepalingen die betrekking hebben op de loonkostenvoordelen.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.