Stb. 2014, 173 Tarieven voor MER

Wet van 14-05-2014, Stb. 2014, 173

Wet tot wijziging van de Wet milieubeheer (tarieven Commissie voor de milieueffectrapportage)

—Deze wetswijziging voorziet in een basis om een vergoeding voor adviezen van de Commissie voor de milieueffectrapportage in rekening te kunnen brengen. De commissie heeft op grond van artikel 2.17 van de Wet milieubeheer tot taak het bevoegd gezag van advies te dienen met betrekking tot milieueffectrapporten. Dit milieueffectrapport (verder: MER) kan betrekking hebben op plannen (de plan-MER) en op besluiten (besluit-MER). Voorts kan de commissie worden gevraagd om te adviseren over de reikwijdte en detailniveau van de informatie die in het MER moet worden opgenomen, over het voornemen om een plan op te stellen waarvoor een MER is vereist of over het voornemen een besluit te nemen waarvoor een MER is vereist. Naast de (verplichte en vrijwillige) adviesfunctie heeft de commissie ook een kennisfunctie. De financiering van de verplichte adviezen van de commissie komt thans nog geheel voor rekening van het Rijk. In het regeerakkoord van het Kabinet Rutte-1 is bepaald dat de financiering door het Rijk zal worden beëindigd en dat het bevoegd gezag zelf zal moeten betalen voor de adviezen van de commissie. Dit dwingt dan tot een wettelijke regeling van de vergoeding van de adviezen, waarin deze wetswijziging voorziet.
 

Inwerkingtreding

Besluit van 14-06-2014, Stb. 2014, 237

Besluit houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 14 mei 2014 tot wijziging van de Wet milieubeheer (tarieven Commissie voor de milieueffectrapportage)

—De wet treedt in werking m.i.v. 01-07-2014.

Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.