Stb. 2012, 390 Tarieven strafzaken

Besluit van 28-8-2012, Stb. 2012, 390

Besluit tot wijziging van het Besluit tarieven in strafzaken 2003 in verband met de hoogte van de vergoedingen

—Dit besluit strekt ertoe een aantal bepalingen uit het Besluit tarieven in strafzaken 2003 (Btis) in overeenstemming te brengen met de praktijk. Ook is van de gelegenheid gebruik gemaakt de tarieven die gelden voor psychiaters en psychologen te indexeren. Sinds de inwerkingtreding van het Btis is een aantal tarieven per circulaire aangepast. Het betreft de circulaire inzake verhoging tarieven in strafzaken, voor wat betreft de tarieven voor werkzaamheden en tijdverzuim voor psychiaters van 8 december 2005, Stcrt. 245, de circulaire inzake herziening tarieven psychologen en psychiaters voor werkzaamheden o.g.v. het BTIS van 23 juli 2008, Stcrt. 147, de circulaire inzake indexering 2009 van tarieven voor psychiaters en psychologen van 17 juli 2009, Stcrt. 11307 en de circulaire inzake besluit tarieven in strafzaken 2003 van 16 september 2011, Stcrt. 17421. De elkaar opvolgende circulaires pasten zowel de uurtarieven als de normtijden die gelden voor psychologen en psychiaters aan. Met de in dit besluit voorgestelde wijzigingen worden de tarieven en normtijden die per circulaire bekend zijn gemaakt, in het Btis verwerkt. Bovendien worden de tarieven die gelden voor psychiaters en psychologen geïndexeerd met 2,7%. De indexering geldt voor opdrachten die op of na de inwerkingtreding van dit besluit zijn verstrekt. Daarnaast worden enkele aanpassingen gedaan naar aanleiding van de aanbevelingen van de Werkgroep herijking tarieven in strafzaken.
 

Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 19-9-2012, Stb. 2012, 423

Besluit van 19 september 2012 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het besluit van 28 augustus 2012 tot wijziging van het Besluit tarieven in strafzaken 2003 in verband met de hoogte van de vergoedingen (Stb. 2012, 390)

—Het besluit treedt in werking op 1 januari 2013.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.