Stb. 2018, 468 Tarieven Pro Justitia rapporteurs

Besluit van 03-12-2018, Stb. 2018, 468

Besluit tot wijziging van het Besluit tarieven in strafzaken 2003 in verband met de indexering van de vergoedingen voor psychiaters en psychologen en de verhoging van urenmaxima bij het opstellen van tripelrapportages

—Dit besluit regelt de indexering van de tarieven voor de vergoedingen voor psychiaters en psychologen (Pro Justitia rapporteurs) voor hun werkzaamheden, tijdverzuim en reis- en verblijfkosten. De tarieven in het Besluit tarieven in strafzaken 2003 voor psychiaters en psychologen zijn in 2017 gewijzigd. Bij die gelegenheid is tevens besloten de tarieven met ingang van 1 januari 2018 jaarlijks te indexeren aan de hand van de loonontwikkeling in de publieke sector. Gezien de naderende indexeringsdatum van 1 januari 2019 zijn de indexeringen voor de kalenderjaren 2018 en 2019 in één besluit opgenomen. Voor het kalenderjaar 2018 worden de tarieven verhoogd met 0,556%. Deze verhoging wordt met terugwerkende kracht toegepast per 1 januari 2018. Voor het kalenderjaar 2019 worden de tarieven verhoogd met 3,134% ten opzichte van de tarieven over het kalenderjaar 2018. Daarnaast wijzigt dit besluit het maximale aantal uren dat bij het opstellen van zogeheten tripelrapportages voor vergoeding in aanmerking komt. Dit wordt verhoogd met zes uur omdat in de praktijk is gebleken dat het aantal benodigde overleguren tussen de drie deskundigen met betrekking tot een tripelrapportage in de praktijk hoger ligt dan het aantal uren dat daarvoor forfaitair was vastgesteld. De verhoging wordt met terugwerkende kracht toegepast per 1 september 2017.

Inwerkingtreding met ingang van 19-12-2018, met uitzondering van artikel III, dat in werking treedt met ingang van 01-01-2019.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.