Stb. 2016, 173 Taken van Zorginstituut naar CAK

Wet van 08-04-2016, Stb. 2016, 173

Wet tot wijziging van de Zorgverzekeringswet en andere wetten in verband met de overgang van een aantal taken van het Zorginstituut Nederland naar het CAK

—Het Zorginstituut kent een verscheidenheid van taken gericht op het vaststellen van goede zorg (kwaliteit), advisering over het verzekerde pakket, beheer van het Fonds langdurige zorg en het Zorgverzekeringsfonds, en de uitvoering van zogenoemde burgerregelingen voor specifieke groepen burgers:

  • verzekeringsplichtige onverzekerden;
  • gemoedsbezwaarden missionarissen;
  • wanbetalers;
  • verdragsgerechtigden.

Sinds 1 april 2014 heeft het Zorginstituut er een aantal nieuwe taken op het gebied van kwaliteit, innovatie en zorgberoepen en opleidingen bij gekregen. De aandacht is daardoor primair gericht op het verbeteren van de kwaliteit van de gezondheidszorg. Daarnaast voert het Zorginstituut ook regelingen uit die gerelateerd zijn aan de vorengenoemde burgerregelingen. Het betreft de verstrekking van bijdragen aan zorgverzekeraars voor verzekerden die een bestuursrechtelijke premie aan dat instituut en geen premie aan hun zorgverzekeraar betalen.

De uitvoering van de genoemde burgerregelingen en de extra bijdrage voor zorgverzekeraars voor verzekerden die een bestuursrechtelijke premie betalen, sluiten niet meer aan bij de overige (nieuwe) werkzaamheden van het Zorginstituut. Het CAK heeft als organisatie veel ervaring met de uitvoering van regelingen voor burgers. VWS heeft met het Zorginstituut en het CAK overleg gevoerd om een andere ordening aan te brengen in de diffuse taakverdeling bij die zelfstandige bestuursorganen. Dit heeft geleid tot het onderbrengen van de eerdergenoemde burgerregelingen en de twee daaraan gerelateerde regelingen bij het CAK. Deze wet zorgt voor de benodigde wijzigingen van formele wetten om de taakherschikking te realiseren. De van het Zorg-instituut naar het CAK over te hevelen taken zijn de volgende:

  1. maatregelen gericht op verzekering van onverzekerde verzekeringsplichtigen;
  2. maatregelen gericht op wanbetalers;
  3. verdragsbijdrage van de verdragsgerechtigden;
  4. regeling voor gemoedsbezwaarden;
  5. overgangsregelingen: Missionarissenregeling en Overgangsregeling bij de opheffing vrijwillige AWBZ;
  6. regeling van de financiering van zorg voor onverzekerbare vreemdelingen ex artikel 122a van de Zorgverzekeringswet.


Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 15-11-2016, Stb. 2016, 442

Besluit houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 8 april 2016 tot wijziging van de Zorgverzekeringswet en andere wetten in verband met de overgang van een aantal taken van het Zorginstituut Nederland naar het CAK (Stb. 2016, 173)

—De wet treedt in werking m.i.v. 01-01-2017.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.