Stb. 2014, 177 SUWI - gegevensverstrekking

Besluit van 19-05-2014, Stb. 2014, 177 en inwerkingtredingsbesluit van 19-05-2014, Stb. 2014, 178

Besluit tot wijziging van het Besluit SUWI en enige andere besluiten in verband met gegevensverstrekking aan werkgevers en verzekeraars en enige andere technische wijzigingen

—Dit wijzigingsbesluit bevat een aantal wijzigingen van het Besluit SUWI in verband met wijzigingen in de regelgeving. Eén van de wijzigingen verduidelijkt dat het UWV bevoegd is gegevens te verstrekken aan een werkgever over individuele werknemers in verband met het aangaan van verzekeringen voor het eigenrisicodragen van de lasten van Werkhervattingsregeling gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA)-uitkeringen of ziekengeldlasten en andere lasten in verband met arbeidsongeschiktheid van de werknemers. Tevens worden nadere regels gegeven over de verstrekking van gegevens aan verzekeraars mede naar aanleiding van de invoering van de mogelijkheid voor werkgevers om eigenrisicodrager te worden voor het risico van de WGA-uitkeringen die worden toegekend aan flexibel personeel. De wijzigingen in het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen betreffen de vaststelling van het dagloon van uitzendkrachten die in meerdere dienstbetrekkingen tot hetzelfde uitzendbureau hebben gewerkt in het refertejaar. Het Algemeen inkomensbesluit sociale verzekeringen bevat technische aanpassingen ter voorkoming van verrekening met uitkering van opnamen van levenslooptegoed buiten verlof. Voorts worden diverse andere technische wijzigingen aangebracht in deze besluiten en een omissie wordt hersteld in het Reïntegratiebesluit.

Inwerkingtreding 1 juni 2014, met gedeeltelijke terugwerking tot en met 1 juni 2013 resp. 1 januari 2013. 

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.