Stb. 2012, 277 Subsidies politieke partijen

Wet van 7 juni 2012, Stb. 2012, 277

Wet tot wijziging van de Wet subsidiëring politieke partijen met het oog op verlaging van de subsidies

—Er is onvoldoende grond de politieke partijen uit te zonderen van de rijksbrede subsidietaakstelling. Gelet op de omvang van de subsidiebedragen die voor de politieke partijen beschikbaar blijven, mag ook aangenomen worden dat hun functioneren door deze subsidiemaatregel niet in het geding komt.
Ook wordt met deze wet het budget van het MATRA Programma Politieke Partijen (MPPP) van het ministerie van Buitenlandse Zaken overgedragen naar de subsidieregeling voor politieke partijen van het minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het MPPP maakt onderdeel uit van het Maatschappelijke Transformatie Programma (MATRA). Het MPPP is gebaseerd op twinning van partijen met dezelfde ideologische achtergrond; het zogenaamde party-to-party model. Het MPPP stelt de politieke partijen financieel in staat om zusterpartijen in Midden- en Oost-Europa, buurlanden van de Europese Unie en de Arabische regio bij te staan met kadervorming en netwerkopbouw. De subsidie in het kader van het MPPP wordt niet rechtstreeks aan de Nederlandse politieke partijen verstrekt, maar aan stichtingen die aan de deelnemende partijen zijn gelieerd.
 

Inwerkingtreding

  • Artikel I, onderdelen C, vierde lid, en D, treedt in werking met ingang van 28 juni 2012 en werkt terug tot en met 1 januari 2010.
  • Artikel I, onderdeel F, treedt in werking met ingang van 28 juni 2012.
  • Artikel I, onderdelen A, B, C, eerste tot en met derde lid en E, treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
  • Artikel 10, derde lid, van de Wet subsidiëring politieke partijen, zoals gewijzigd door artikel I, onderdeel F, van deze wet, is voor het eerst van toepassing op het financieel verslag over het kalenderjaar 2013.

Inwerkingtredingsbesluit van 21-11-2012, Stb. 2012, 606

Besluit van 21 november 2012 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van enkele bepalingen van de Wet van 7 juni 2012 tot wijziging van de Wet subsidiëring politieke partijen met het oog op verlaging van de subsidies (Stb. 2012, 277)

—Artikel I, onderdelen A, B, C, eerste tot en met derde lid en E, van de Wet van 7 juni 2012 tot wijziging van de Wet subsidiëring politieke partijen met het oog op verlaging van de subsidies (Stb. 2012, 277) treedt in werking met ingang van 1 januari 2013.
 

Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.