Stb. 2018, 478 Studiefinanciering BES

Wet van 17-10-2018, Stb. 2018, 378 en inwerkingtredingsbesluit van 12-11-2018, Stb. 2018, 423

Wet tot aanpassing van onder meer de Wet studiefinanciering BES met het oog op codificatie van de ontstane uitvoeringspraktijk van de studiefinanciering BES, verruiming van het toepassingsbereik van de studiefinanciering BES naar Canada en doorvoering van diverse technische verbeteringen en kleine beleidsmatige wijzigingen (Aanpassingswet studiefinanciering BES)

—Studerenden uit Caribisch Nederland die op hun eigen openbaar lichaam of in de regio een opleiding gaan volgen kunnen, indien zij voldoen aan een aantal voorwaarden, aanspraak maken op studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering BES. In de WSF BES is onbedoeld een aantal zaken omtrent de studiefinanciering BES niet geregeld. Zo hebben studerenden die overstappen van een opleiding in het beroepsonderwijs naar een opleiding in het hoger onderwijs in de maand augustus geen recht op studiefinanciering, omdat de studiejaren van beroepsonderwijs en hoger onderwijs niet op elkaar aansluiten. Dit terwijl de kosten van levensonderhoud in die tussenliggende periode wel doorlopen. Met deze wet wordt geregeld dat deze studerenden ook in die tussenliggende periode recht krijgen op studie-financiering BES. Daarnaast bestaat op grond van de WSF BES onbedoeld geen recht op studiefinanciering BES voor studerenden die een erkende niet-bekostigde opleiding volgen. Met deze wet wordt dat hersteld. Tot slot bevat de wet een aantal wijzigingen om bepaalde situaties te regelen die bij de invoering van de WSF BES niet waren voorzien. 

Zie ook de Wet tot wijziging van de Aanpassingswet studiefinanciering BES (Stb. 2018, 379). 

De wet treedt in werking met ingang van 01-01-2018.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.