Stb. 2013, 580 Stroomlijning toelating

Besluit van 17-12-2013, Stb. 2013, 580 en inwerkingtredingsbesluit van 18-12-2013, Stb. 2013, 587

Besluit tot wijziging van het Vreemdelingenbesluit 2000 (stroomlijning toelatingsprocedures)

—De Beleidsvisie stroomlijning toelatingsprocedures betreft een pakket van maatregelen dat tot doel heeft het stapelen van (onnodige) procedures te voorkomen, de procedures te stroomlijnen en de doorlooptijden te verkorten. Dit besluit bevat een deel van de uitwerking van de beleidsvisie. Maatregelen die in dit besluit regeling vinden, maken het mogelijk snel duidelijkheid te geven over het verblijfsperspectief van de vreemdeling en het ‘stapelen’ van procedures tegen te gaan. Het gaat hierbij om de volgende onderwerpen:

  1. meetoetsen van humanitair-reguliere gronden bij afwijzing van de eerste asielaanvraag;
  2. meetoetsen van (andere) humanitaire gronden bij afwijzing van de eerste humanitair-reguliere aanvraag;
  3. versnelde afdoening van tweede en volgende asielaanvragen en humanitair-reguliere aanvragen (eendagstoets);
  4. versnellen van de Dublinprocedure door samenvoeging eerste gehoor en Dublingehoor;
  5. wijzigingen in medische procedures.

Inwerkingtreding 1 januari 2014 met uitzondering van enkele onderdelen.
 

Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 25-03-2014, Stb. 2014, 135

Besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van enkele onderdelen van het besluit van 17 december 2013 tot wijziging van het Vreemdelingenbesluit 2000 (stroomlijning toelatingsprocedures) (Stb. 2013, 580) en van artikel I, onderdeel B, van het Besluit aanpassing vergoeding tweede of volgende aanvragen vreemdelingen (Stb. 2013, 585)

—Met ingang van 1 april 2014 treden in werking:

  • a. artikel I, onderdelen B, L, M, N, O, W, punten 1 en 2, en Z, van het besluit van 17 december 2013 tot wijziging van het Vreemdelingenbesluit 2000 (stroomlijning toelatingsprocedures) (Stb. 2013, 580);
  • b. artikel I, onderdeel B, van het Besluit aanpassing vergoeding tweede of volgende aanvragen vreemdelingen (Stb. Stb. 2013, 585).

Stb. 2013, 580 (Stroomlijning toelating) is beschreven in NJB 2014/62, afl. 1Stb. 2013, 585 (Verlaging rechtsbijstandvergoeding verblijfsvergunning) in NJB 2014/65, afl. 1.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.