Stb. 2010, 169 Specifiek cultuurbeleid

Besluit van 10-4-2010, Stb. 2010, 169

Besluit met nadere regels voor subsidiëring van cultuuruitingen

—Dit besluit vervangt het Bekostigingsbesluit cultuuruitingen. Het Bekostigingsbesluit vormde de uitwerking van de verstrekking van subsidies op grond van de Wet op het specifiek cultuurbeleid.
Een belangrijke reden voor het opstellen van dit nieuwe besluit lag in de nieuwe inzichten over subsidiëring zoals die zijn vastgelegd in de brief van de Minister van Financiën van 29 april 2009 over het kader financieel beheer rijkssubsidies. Het vergroten van de inzichtelijkheid van de regelgeving was een tweede belangrijke reden om over te gaan tot wijziging van het Bekostigingsbesluit. In dit besluit is er voor gekozen om nog slechts enkele bepalingen op te nemen over subsidieverstrekking. De overige bepalingen over subsidieverstrekking zijn bij ministeriële regeling vastgesteld. Dit besluit bevat nog slechts een uitwerking van artikel 4 van de Wet op het specifiek cultuurbeleid in twee vormen van subsidies (jaarlijkse instellingssubsidies en projectsubsidies), een begrotingsvoorbehoud voor de verstrekking van subsidies en de bevoegdheid om subsidieplafonds vast te stellen.

Inwerkingtreding 1-7-2010.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.