Stb. 2016, 429 Speciale Kamers Kosovo

Wet van 12-10-2016, Stb. 2016, 429 

Wet houdende bepalingen verband houdende met de vestiging in Nederland van de Kosovaarse Speciale Kamers en Speciale Aanklager met het oog op de berechting van ernstige misdrijven gepleegd in Kosovo tussen 1 januari 1998 en 31 december 2000 (Uitvoeringswet Speciale Kamers Kosovo)

—Deze wet strekt ertoe de vestiging en het functioneren van een speciale rechterlijke instelling van de Republiek Kosovo in Nederland mogelijk te maken. De zogenaamde ‘Speciale Kamers’ en ‘Speciale Aanklager’ zijn ingesteld bij wet van de Republiek Kosovo van 3 augustus 2015. Deze speciale rechterlijke instelling is belast met de berechting van ernstige misdrijven die zijn gepleegd tijdens en in de nadagen van de oorlog in Kosovo van 1998 tot 2000. Deze misdrijven worden genoemd in het rapport van de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa van 7 januari 2011 (het zogenoemde Marty-rapport) en zijn voorwerp van onderzoek door de ‘Special Investigative Taskforce’ van de EU Missie in Kosovo.

Op dezelfde dag als deze wet is in het Staatsblad gepubliceerd de wet ter goedkeuring van het met de Republiek Kosovo gesloten zetelverdrag met betrekking tot deze Kosovaarse speciale rechterlijke instelling (zie Stb. 2016, 428). De onderhavige wet strekt ertoe uitvoering te geven aan het zetelverdrag en bevat de bepalingen die noodzakelijk zijn om het functioneren van de Speciale Kamers in Nederland mogelijk te maken.


Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 29-11-2016, Stb. 2016, 474

Besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Uitvoeringswet Speciale Kamers Kosovo (Stb. 2016, 429 )

—De wet treedt in werking m.i.v. 01-01-2017.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 



Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.