Stb. 2011, 130 Slimme energiemeter

Wet van 26-2-2011, Stb. 2011, 130

Wet tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter verbetering van de werking van de elektriciteits- en gasmarkt

—Deze wetswijziging beoogt de werking van de energiemarkt voor kleinverbruikers te verbeteren door het vereenvoudigen van de administratieve processen, zowel tussen de energiebedrijven en de kleinverbruikers als tussen energiebedrijven onderling. Voorts regelt het tot in detail de invoering van ‘slimme energiemeters’. Met slimme meters kunnen gebruikers van een afstand hun meterstanden, inclusief het bijbehorende tarief, aflezen en hun verwarming afstellen. Ook kunnen de leveranciers met deze meters het energieverbruik van de eindgebruikers van een afstand aflezen en beïnvloeden. Thans worden verreweg de meeste meters al geïnstalleerd en onderhouden door de netbeheerder. Deze praktijk wordt nu vastgelegd in de wet.
De invoering van slimme meters geschiedt mede ter uitvoering van richtlijn 2006/32/EG2. Tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel heeft de Eerste Kamer verzocht om een novelle (Kamerstukken 32 374, Stb. 2011, 131) waarin kleinverbruikers de plaatsing van een slimme meter kunnen weigeren. Als een slimme meter al is geplaatst, kan de kleinverbruiker de meter ‘administratief’ uit laten zetten. Dan worden de meterstanden niet automatisch doorgegeven aan de netbeheerder. Het opgeven van de meterstanden gebeurt dan op de tot nu toe gebruikerlijke wijze. Voor het gebruik van de slimme meterfuncties is de toestemming van de eindgebruiker nodig.
 

Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 8-8-2011, Stb. 2011, 384

Besluit tot vast stelling van het tijdstip van inwerkingtreding van enkele onderdelen van de wet van 26 februari 2011 tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter verbetering van de werking van de elektriciteits- en gasmarkt (Stb. 130)

—Enkele onderdelen van deze wet zijn per 1 juli 2011 in werking getreden. Dit besluit ziet op de inwerkingtreding van de overige onderdelen van de wet marktmodel op verschillende momenten. Op grond van artikel 1, eerste lid, treden de onderdelen van de wet marktmodel met betrekking tot op afstand uitleesbare meetinrichtingen per 1 januari 2012 in werking. Voorts treden enkele onderdelen van de wet marktmodel in werking die zien op de wettelijke taak van netbeheerders bij het ter beschikking stellen en beheren van meetinrichtingen voor gas. Tot slot treedt het verplichte leveranciersmodel bij kleinverbruikers van elektriciteit en gas per 1 april 2013 in werking.
 

Inwerkingtredingsbesluit van 27-4-2011, Stb. 2011, 203

Inwerkingtredingsbesluit houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van enkele onderdelen van de wet van 2 december 2010 tot wijziging van de Gaswet en de Elektriciteitswet 1998, tot versterking van de werking van de gasmarkt, verbetering van de voorzieningszekerheid en houdende regels met betrekking tot de voorrang voor duurzame elektriciteit, alsmede enkele andere wijzigingen van deze wetten (Stb. 2010, 810) en enkele onderdelen van de wet van 26 februari 2011 tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter verbetering van de werking van de elektriciteits- en gasmarkt (Stb. 2011, 130).

Stb. 2010, 810 trad grotendeels op 1 april 2011 in werking. De toen nog niet in werking getreden onderdelen treden middels dit besluit op 1 juli 2011 in werking, evenals de wet met betrekking tot de slimme energiemeters (Stb. 2011, 130).
 

Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.