Stb. 2010, 299 Schrapping enkele uitzonderingsgronden in Besluit gelijke behandeling

Besluit van 29-6-2010, Stb. 2010, 299

Besluit tot wijziging van het Besluit gelijke behandeling in verband met het vervallen van enkele uitzonderingsgronden

—In artikel 2 van het Besluit gelijke behandeling zijn enkele uitzonderingen op het in de Algemene wet gelijke behandeling neergelegde verbod van onderscheid nader omschreven. Deze uitzonderingen hebben betrekking op gevallen waarin uiterlijke kenmerken die samenhangen met het ras van een persoon bepalend zijn. Door dit wijzigingsbesluit komen twee van de vier uitzonderingsgevallen te vervallen:

  • de deelname aan schoonheidswedstrijden voor zover met het ras van een persoon samenhangende kenmerken van belang zijn in verband met het doel van de wedstrijd;
  • het verlenen van diensten die uitsluitend kunnen worden verleend aan personen met bepaalde uiterlijke kenmerken.

Voor zover bekend, is op deze onderdelen (in rechte) nimmer een beroep gedaan. De bij de totstandkoming van de EG-implementatiewet Awgb bestaande verwachting dat aan deze beide uitzonderingen behoefte zou bestaan, is dus onjuist gebleken. Ook concludeerde de Europese Commissie in een met redenen omkleed advies van 29 oktober 2009, dat deze beide uitzonderingen niet in overeenstemming zijn met de Richtlijn.

Inwerkingtreding 23-7-2010.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.