Stb. 2017, 72 Rookwaren zonder nicotine

Wet van 10-02-2017, Stb. 2017, 72

Wet tot wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet ter regeling van de elektronische sigaret zonder nicotine en nadere regeling van voor roken bestemde kruidenproducten

—Deze wet stelt regels voor elektronische dampwaar zonder nicotine. Daartoe worden EZN, patronen zonder nicotine en navulverpakkingen zonder nicotine onder de werking van de Tabaks- en rookwarenwet gebracht. Dit geldt ook voor de niet-nicotinehoudende vloeistof die aanwezig is in deze producten. EZN zijn wegwerpproducten die net als elektronische sigaretten gebruikt kunnen worden voor de consumptie van damp via een mondstuk. EZN onderscheiden zich van elektronische sigaretten doordat de vloeistof die met het apparaat wordt verdampt geen nicotine bevat. Ook kunnen EZN niet worden nagevuld. Een navulbaar dampapparaat kan namelijk ook met nicotinehoudende vloeistof worden nagevuld waardoor het onder de definitie van een elektronische sigaret valt. Gelet op de overeenkomsten tussen elektronische sigaretten en EZN (waaronder shisha-pennen) – op de aanwezigheid van nicotine na – acht de regering het noodzakelijk om bij de vaststelling van regels voor EZN zoveel mogelijk aan te sluiten bij regels die gelden voor elektronische sigaretten. De regels hebben bescherming van de volksgezondheid ten doel. Bescherming van de gezondheid van jongeren krijgt daarbij bijzondere aandacht. De wet bevat de volgende maatregelen:

  • leeftijdsgrens naar achttien jaar;
  • aanscherping reclame- en sponsorregels: er komt een reclame- en sponsorverbod en een verbod op het tonen van te koop aangeboden tabaksproducten en aanverwante producten. Sponsoring van radioprogramma’s is toegestaan wanneer dit plaats vindt door ondernemingen waarvan de hoofdactiviteit niet wordt gevormd door de vervaardiging of de verkoop van tabaksproducten of aanverwante producten;
  • verpakkingseisen (verplichte bijsluiter);
  • rapportageverplichtingen.

Vanwege de schadelijkheid van voor roken bestemde kruidenproducten en het voorkomen dat jongeren gaan roken, acht de regering het noodzakelijk om door middel van deze wet de leeftijdsgrens en het reclame- en sponsorverbod ook van toepassing te laten zijn op voor roken bestemde kruidenproducten.


Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 06-06-2017, Stb. 2017, 247

Besluit houdende gedeeltelijke inwerkingtreding van de wet van 10 februari 2017 tot wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet ter regeling van de elektronische sigaret zonder nicotine en nadere regeling van voor roken bestemde kruidenproducten (Stb. 2017, 72)

Artikel I, onderdeel A, subonderdelen 1 en 7, Artikel I, onderdeel E, subonderdelen 1, 2 en 4, Artikel I, onderdelen H, I, J en L, en Artikel IA van de wet treden in werking met ingang van 01-07-2017.


Inwerkingtredingsbesluit van 11-04-2018, Stb. 2018, 112

Besluit houdende gedeeltelijke inwerkingtreding van (o.m.) de wet van 10 februari 2017 tot wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet ter regeling van de elektronische sigaret zonder nicotine en nadere regeling van voor roken bestemde kruidenproducten (Stb. 2017, 72)

Artikel I, onderdeel A, subonderdelen 2 tot en met 6 en 8 tot en met 11, onderdelen B tot en met D, onderdelen F en G en onderdelen JA en K, treedt in werking met ingang van 1 juli 2018 (alle artikelen die verband houden met de elektronische sigaret zonder nicotine).


Inwerkingtredingsbesluit van 20-09-2019, Stb. 2019, 309

Besluit houdende gedeeltelijke inwerkingtreding van de wet van 10 februari 2017 tot wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet ter regeling van de elektronische sigaret zonder nicotine en nadere regeling van voor roken bestemde kruidenproducten (Stb. 2017, 72)

Artikel I, onderdeel E, subonderdelen 1a, 3 en 5, treedt in werking met ingang van 01-01-2020. Dit ziet op de wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet die verband houdt met het verbod te koop aangeboden tabaksproducten en aanverwante producten te tonen. 


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.