Stb. 2018, 114 Risicovluchten

Wet van 14-02-2018, Stb. 2018, 114

Wet tot wijziging van de Luchtvaartwet met het oog op de aanwijzing van luchtvaartterreinen waarvan gebruik dient te worden gemaakt voor de landing van vluchten die een sterk verhoogd risico vormen om te worden gebruikt voor drugssmokkel

—Deze wet introduceert een verbod in de Luchtvaartwet om risicovluchten op een ander luchtvaartterrein dan Schiphol te doen landen. Risicovluchten betreffen intercontinentale vluchten die onder het 100%-controleregime op drugssmokkel vallen, thans vluchten afkomstig uit Curaçao, Aruba, Sint Maarten, Suriname, Venezuela en Bonaire. De achtergrond hiervan is dat Schiphol als enige luchthaven in Nederland over een 100%-controleregime beschikt en het faciliteren van deze controles op andere luchthavens dan Schiphol te grote investeringen door de overheid zou vergen. Een dergelijke investering is in de optiek van de regering pas lonend als zij wordt gepleegd ten behoeve van luchthavens die op jaarbasis een substantieel aantal risicovluchten ontvangen. Het ontstaan van een markt voor intercontinentale (vakantie)vluchten van en naar andere luchthavens dan Schiphol, zou hierin in de toekomst wellicht verandering kunnen brengen. De wet voorziet daarom in de mogelijkheid om in de toekomst risicovluchten ook toe te staan op andere luchthavens dan Schiphol.


Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 17-05-2018, Stb. 2018, 155

Besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 14 februari 2018 tot wijziging van de Luchtvaartwet met het oog op de aanwijzing van luchtvaartterreinen waarvan gebruikt dient te worden gemaakt voor de landing van vluchten die een sterk verhoogd risico vormen om te worden gebruikt voor drugssmokkel

De wet treedt in werking met ingang van 01-07-2018.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.