Stb. 2010, 335 Rijkswet Gemeenschappelijk Hof van Justitie Caribisch gebied

Rijkswet van 7-7-2010, Stb. 2010, 335

Rijkswet tot regeling van taken en bevoegdheden van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba

—Onder de nieuwe staatkundige verhoudingen waarbij Curaçao en Sint Maarten een zelfstandig land binnen het Koninkrijk zullen vormen, werken alle landen binnen het Koninkrijk (Nederland, Curaçao, Aruba en Sint Maarten) samen door middel van één rechterlijke organisatie die sterke overeenkomsten vertoont met de huidige rechterlijke organisatie van de Nederlandse Antillen en Aruba. Deze rijkswet beoogt niet te komen tot een ingrijpende hervorming of herziening van de rechterlijke macht in het Caribische deel van het Koninkrijk. Het is dus niet de rechterlijke organisatie in Nederland die model heeft gestaan voor de inrichting. Evenals in de Nederlandse Antillen en Aruba nu het geval is, is er in dit voorstel sprake van één Gemeenschappelijk Hof van Justitie. In organisatorische zin ressorteren onder dat Hof Gerechten in eerste aanleg. Ieder land heeft een Gerecht in eerste aanleg. Er zijn dus vier Gerechten in eerste aanleg: één van Aruba, één van Curaçao, één van Sint Maarten en één van Nederland ten behoeve van de rechtspraak op Bonaire, Saba en Sint Eustatius. Het Hof en de Gerechten vormen één organisatie. De leden en plaatsvervangend leden van het Hof zijn zoals ook nu het geval is tevens rechter in eerste aanleg. In alle landen is het Hof aanwezig door middel van een Gerecht in eerste aanleg, maar ook als beroepsinstantie. De Hoge Raad der Nederlanden blijft cassatierechter.

Inwerkingtreding op een bij kb te bepalen tijdstip.
 

Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.