Stb. 2015, 427 Rijkstaken commissaris

Besluit van 12-11-2015, Stb. 2015, 427

Besluit houdende wijziging van de Ambtsinstructie commissaris van de Koning in verband met een uitbreiding van het aantal rijkstaken

—Deze wijziging van de Ambtsinstructie commissaris van de Koning is noodzakelijk in verband met de toevoeging van nieuwe rijkstaken in de wet tot wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet, de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de Waterschapswet (institutionele bepalingen). In die wet zijn vier taken van de commissaris van de Koning die in de bestuurlijke praktijk reeds als rijkstaken werden ervaren, nu ook expliciet aangeduid als rijkstaken. Het gaat om de volgende vier taken:

  1. Het afleggen in handen van de commissaris van de eed (verklaring en belofte) door de burgemeester in de vergadering van de raad waarin hij wordt geïnstalleerd.
  2. Het beslissen op een verzoek tot ontheffing van de burgemeester, indien hij een overeenkomst als bedoeld in artikel 15, eerste lid, onder d, met de gemeente wil aangaan.
  3. Het verlenen van toestemming aan de burgemeester, indien hij langer dan zes weken buiten de gemeente wenst te verblijven.
  4. Het benoemen van een waarnemend burgemeester, indien de commissaris dat in het belang van de gemeente nodig oordeelt.

Daarnaast is in de Gemeentewet een nieuwe bevoegdheid van de commissaris opgenomen om de burgemeester (aanvullend) ontheffing te verlenen van het woonplaatsvereiste na de initiële ontheffing van maximaal een jaar die door de raad wordt verleend. Tot slot is als rijkstaak voor de commissaris toegevoegd het adviseren en bemiddelen bij verstoorde bestuurlijke verhoudingen in een gemeente en wanneer de bestuurlijke integriteit van een gemeente in het geding is.

Inwerkingtreding op het tijdstip waarop de wet van 04-11-2015, Stb. 2015, 426 in werking treedt.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.