Stb. 2012, 260 Registratieplicht intermediairs

Wet van 7 juni 2012, Stb. 2012, 260 en inwerkingtredingsbesluit van 20 juni 2012, Stb. 2012, 281

Wet tot wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs in verband met de invoering van een registratieplicht voor intermediairs die arbeidskrachten ter beschikking stellen, alsmede in verband met het verstrekken door de rijksbelastingdienst en de Arbeidsinspectie van gegevens over de naleving van bepaalde wetten aan certificerende instellingen (Wet registratieplicht intermediairs die arbeidskrachten ter beschikking stellen)

—Deze wet bevat een uitwerking van twee elementen uit een groter pakket om malafiditeit in de uitzendbranche terug te dringen. Ten eerste de invoering van een bestuurlijke boete voor een inlener die zaken doet met een niet als ‘uitzendonderneming’ in het Handelsregister geregistreerde onderneming. Daarvoor is eveneens vereist de invoering van een plicht (op straffe van een bestuurlijke boete) voor uitzendondernemingen om zich als zodanig te laten registreren in het Handelsregister. Daarnaast worden de rijksbelastingdienst en de Arbeidsinspectie (AI) verplicht om informatie over malafide uitzendondernemingen door te geven aan erkende certificerende instellingen die belast zijn met de certificering van ondernemingen binnen de uitzendbranche. De kwaliteit van de certificering en het toezicht daarop vragen extra aandacht. Dit vormde een belangrijke reden voor het indienen van het wetsvoorstel. Tot slot wordt een wijziging doorgevoerd die los staat van het bovenstaande pakket aan maatregelen, maar omdat het hier een wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) betreft wordt het in deze wet meegenomen. Verduidelijkt wordt op welke wijze de AI aan partijen mededeling doet in geval na onderzoek is gebleken dat de Waadi is overtreden.

Inwerkingtreding m.i.v. 1 juli 2012.
 

Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.