Stb. 2019, 471 Registers voor professionele uitoefening diverse beroepen

Besluit van 28-11-2019, Stb. 2019, 471 en inwerkingtredingsbesluit van 28-11-2019, Stb. 2019, 472

Besluit van 28 november 2019 tot wijziging van het Arbeids­omstandig­heden­besluit in verband met de inrichting van registers en in samenhang daarmee het vaststellen van eisen aan de professionele uitoefening voor diverse beroepen

—In dit besluit wordt voor personen die bepaalde typen arbeid verrichten (anders gezegd, de beoefenaren van bepaalde typen beroepen) de verplichting ingevoerd om zich te laten registreren in specifieke door de Minister van Sociale Zaken en Werk­gelegen­heid beheerde registers van vak­bekwame beroeps­beoefenaren. Dit gebeurt op grond van artikel 16 van de Arbeids­omstandig­heden­wet.

De arbowet- en regelgeving ziet primair op werknemers. In alle sectoren zijn echter ook geregeld zelf­standigen actief. Via het bij dit besluit gewijzigde artikel 9.5 van het Arbeids­omstandig­heden­besluit zijn de registratie­verplichting en daarmee samen­hangende andere verplichtingen van overeen­komstige toepassing verklaard op deze groep, zoals dat ook het geval was en is bij de wettelijke certificatie­verplichting.

Het besluit treedt deels, voor enkele werkvelden, in werking met ingang van 1 januari 2020. Voor de overige betrokken werkvelden zullen de registers en registratie-eisen in de loop van 2020 in werking treden.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.