Stb. 2016, 501 Rechtspositie rechters en officieren in opleiding

Besluit van 09-12-2016, Stb. 2016, 501 en inwerkingtredingsbesluit van 09-12-2016, Stb. 2016, 503

Besluit tot wijziging van onder meer het Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren in verband met een herziening van de opleiding van rechters en officieren van justitie

—Dit besluit strekt tot wijziging van in hoofdzaak het Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren (Brra) in verband met de nieuwe opleiding voor rechters en officieren van justitie. De wijzigingen houden verband met de invoering van de Wet van 2 december 2015 tot wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enkele andere wetten in verband met een herziening van de opleiding van rechters en officieren van justitie (Stb. 2015, 456). Dit besluit strekt ertoe de rechtspositie te regelen van de rechter in opleiding en officier in opleiding. De contouren van de opleiding zijn geregeld in het Besluit opleiding rechters en officieren van justitie. De modernisering van de opleiding heeft gevolgen voor de rechtspositie van toekomstige rechterlijke ambtenaren. Om overeenstemming over de rechtspositie te bereiken is overleg met de Sectorcommissie rechterlijke macht gevoerd. Dit overleg heeft geleid tot een onderhandelaarsakkoord, dat in het Sectoroverleg rechterlijke macht (SORM) is aanvaard. Dit besluit strekt ertoe, samen met het Besluit opleiding rechters en officieren van justitie, nader uitvoering te geven aan de afspraken in het SORM over de nieuwe opleidingssystematiek.

Inwerkingtreding met ingang van 01-01-2017.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.