Stb. 2012, 600 Rechtspositie rechterlijke ambtenaren

Besluit van 27-11-2012, Stb. 2012, 600

Besluit tot aanpassing van het Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren, het Besluit rechtspositie leden gerechtsbesturen en Raad voor de rechtspraak en enkele andere besluiten in verband met de herziening van de gerechtelijke kaart (Besluit aanpassing rechtspositionele bepalingen herziening gerechtelijke kaart)

—Aanleiding voor dit besluit vormt in hoofdzaak de wijziging van verschillende wetten (Wet op de rechterlijke organisatie, etc.) vanwege de Wet herziening gerechtelijke kaart die met ingang van 1 januari 2013 in werking treedt. De nieuwe rechtbanken en gerechtshoven hebben, net als de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven, vanwege de Wet herziening gerechtelijke kaart een kleiner gerechtsbestuur, dat bestaat uit twee rechterlijke leden, waarvan er één voorzitter is, en een niet-rechterlijk lid. Het nietrechterlijk lid draagt niet meer de titel directeur bedrijfsvoering. In samenhang hiermee is voor de rechtbanken en de gerechtshoven het verplichte sectormodel, dat er onder meer toe strekte dat de sectorvoorzitters van rechtswege lid zijn van het gerechtsbestuur, afgeschaft. Voor het openbaar ministerie brengt de Wet herziening gerechtelijke kaart onder meer de introductie van de functie van landelijk hoofdadvocaat-generaal als hoofd van het nieuw te vormen ressortsparket, en het verdwijnen van de functies van fungerend hoofdofficier en plaatsvervangend hoofdadvocaat- generaal met zich.

Inwerkingtreding m.i.v. 1-1-2013

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.