Stb. 2011, 25 Rechtspositie rechterlijke ambtenaren

Besluit van 31-1-2011, Stb. 2011, 25

Besluit tot wijziging van het Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere besluiten in verband met onder meer de formalisering van de Arbeidsvoorwaardenovereenkomst Rechterlijke Macht (1/1/2005 tot 31/7/2007) en de Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rechterlijke macht (1/8/2007 tot 31/12/2010)

—Dit besluit voorziet ten eerste in de formalisering van de verschillende onderdelen van de tussen de Minister van Justitie en de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak gesloten Arbeidsvoorwaardenovereenkomsten. De Arbeidsvoorwaardenovereenkomsten zijn als bijlage bij deze nota van toelichting gevoegd. Een belangrijk deel van beide Arbeidsvoorwaardenovereenkomsten betreft de verhogingen van salarissen en de eindejaarsuitkering. In de Arbeidsvoorwaardenovereenkomst 2007–2010 is voorts het uitgangspunt onderschreven dat de wijzigingen in de WW vertaald worden in dienovereenkomstige wijzigingen van het Besluit bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid van rechterlijke ambtenaren. Dit besluit bevat hiernaast nog enige andere aanpassingen van het Brra, zoals de aanpassing van de vergoedingen voor rechters-plaatsvervangers, plaatsvervangende officieren van justitie, etc. Voorts voorziet dit besluit erin de noodzakelijke aanpassingen aan te brengen in met name het Brra als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.

Inwerkingtreding 11-2-2011 met voor het overgrote deel terugwerkende kracht tot en met 1-1-2011.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.