Stb. 2011, 25 Rechtspositie rechterlijke ambtenaren

Besluit van 31-1-2011, Stb. 2011, 25

Besluit tot wijziging van het Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere besluiten in verband met onder meer de formalisering van de Arbeidsvoorwaardenovereenkomst Rechterlijke Macht (1/1/2005 tot 31/7/2007) en de Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rechterlijke macht (1/8/2007 tot 31/12/2010)

—Dit besluit voorziet ten eerste in de formalisering van de verschillende onderdelen van de tussen de Minister van Justitie en de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak gesloten Arbeidsvoorwaardenovereenkomsten. De Arbeidsvoorwaardenovereenkomsten zijn als bijlage bij deze nota van toelichting gevoegd. Een belangrijk deel van beide Arbeidsvoorwaardenovereenkomsten betreft de verhogingen van salarissen en de eindejaarsuitkering. In de Arbeidsvoorwaardenovereenkomst 2007–2010 is voorts het uitgangspunt onderschreven dat de wijzigingen in de WW vertaald worden in dienovereenkomstige wijzigingen van het Besluit bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid van rechterlijke ambtenaren. Dit besluit bevat hiernaast nog enige andere aanpassingen van het Brra, zoals de aanpassing van de vergoedingen voor rechters-plaatsvervangers, plaatsvervangende officieren van justitie, etc. Voorts voorziet dit besluit erin de noodzakelijke aanpassingen aan te brengen in met name het Brra als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.

Inwerkingtreding 11-2-2011 met voor het overgrote deel terugwerkende kracht tot en met 1-1-2011.

DARK WATERS: een advocaat neemt het op tegen een groot, vervuilend chemiebedrijf

AfbeeldingNJB mag twee vrijkaarten weggeven voor de film Dark waters (vanaf 23 januari in het filmhuis). 

’Het waargebeurde verhaal van advocaat Rob Bilott (Mark Ruffalo) die net partner is geworden bij een prestigieus advocaten kantoor. Als bedrijfsadvocaat voor diverse grote chemie bedrijven, heeft hij reeds zijn sporen verdiend en daarmee zijn toekomst veilig gesteld. Wanneer hij op zijn werk benaderd wordt door een boer uit West Virginia, die beweert dat er giftig afval wordt geloosd op zijn land wat de oogst verpest en het vee doodt, raakt hij verstrengeld in een persoonlijk conflict. In de hoop de waarheid boven water te krijgen, dient Bilott uiteindelijk een klacht in tegen chemieconcern DuPont. Hij begrijpt dat er gevochten moet worden voor de gerechtigheid voor een gemeenschap die al jaren wordt blootgesteld aan dodelijke chemicaliën Het is het begin van een 15 jaar durend gevecht.’’

Mail ons voor vrijkaarten

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.